Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Popudinské Močidľany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 19/2022 zo dňa 09.06.2022 určilo pre voľby do orgánov samosprávy obce 2022 jeden volebný obvod, v ktorom bude pre voľby do orgánov samosprávy obce Popudinské Močidľany  na volebné obdobie 2022 – 2026 volených 7 poslancov.

Počet obyvateľov obce Popudinské Močidľany ku dňu vyhlásenia volieb (§ 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona) je:  985

Prílohy

Popis

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná:

Mgr. Renáta Horváthová.

Kontakt:

  • Sídlo: Obec Popudinské Močidľany č. 56, 908 61 Popudinské Močidľany
  • Telefón: 034/ 6682766
  • Mobil: 0911 567 823
  • Email: obec@popudinskemocidlany.sk

Uvedená emailová adresa je určená aj na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie v obci Popudinské Močidľany .

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie v utorok 30. augusta 2022 o 24:00 hod.

Kandidátne listiny preberá po vzájomnom dohovore zapisovateľka miestnej volebnej komisie v úradných hodinách na pôde Obecného úradu v Popudinských Močidľanoch .