Preskočiť na obsah

História obce

Popudiny

1392

Popudiny sa spomínajú v roku 1392 pod názvom POPUDYM. Obec bola majetkom hradu Branč, potom patrila panstvu Šaštín a Holíč. 

17. storočie

V 17. storočí sa tu usadili Habáni, známi výrobou keramiky.

1730

V rokoch 1730 až 1773 patrili Popudiny Skalickým jezuitom a neskôr panstvu Holíč, Habsburgovcom.

18. storočie

V 18. storočí sa obec nazývala tiež SENTISTVÁN KIRÁLY FALVA a počiatkom 1. ČSR Štefanová.

Močidľany

1392

Močidľany sa roku 1392 spomínajú pod menom MOCHILAN

1730-1773

Patrili rovnako ako Popudiny k panstvu Holíč a v rokoch 1730-1773 Skalickým jezuitom a potom Habsburgovcom.

18. storočie

V 18. storočí sa obec nazývala CZOBORFALVA.

Popudinské Močidľany vznikli v r. 19.5.1957 zlúčením dovtedy samostatných obcí Popudiny a Močidľany.