Voľby 29.10.2022 – zaregistrovaní kandidáti pre voľby do obecného zastupiteľstva

Zverejnené
13. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. septembra 2022 − 27. septembra 2022
Kategória

Prílohy