Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Popudinské Močidľany.

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje,  že z dôvodu plánovanej práce na distribučnej sústave bude dňa 18. 04. 2023 (utorok)  v čase od 08.00 do 14.00 hod. vypnutá elektrina na týchto číslach domu: v časti obce Popudiny č. 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,… Čítať viac

Úplná uzávierka cesty v Močidľanoch

Vážení občania Z dôvodu rekonštrukčných prác na moste cez vodný tok Chvojnica a s tým spojenej uzávierky cesty III/1122,  je obchádzková trasa pre motorové vozidlá, ktoré sa potrebujú dostať do časti obce Močidľany, určená po štátnej ceste č. I/51 a následne cez obec Dubovce. Ako alternatívnu obchádzkovú trasu nie je možné využívať obslužnú komunikáciu medzi obcou Trnovec a častou… Čítať viac

Most cez Chvojnicu – stavba

Správa a údržba ciest TTSK oznamuje občanom, že od pondelka  27.03.2023 začína plánovaná stavba mosta M406 cez potok Chvojnica v časti obce Močidľany a zároveň oznamuje uzávierku cesty III/1122. Obchádzková  trasa pre vozidlá vedie po komunikácii I/51 cez obec Dubovce.  Autobusové linky spoločností SKAND a ARRIVA cez obec Močidľany zostávajú v platnosti  (linkové autobusy sa budú v Močidľanoch točiť a… Čítať viac

Začatie stavebných prác na výstavbe miestnej komunikácie v IBV Pod vinohradmi

Firma UNISTAV s.r.o. Senica, ako víťaz verejného obstarávania na stavbu miestnej komunikácie v IBV Pod vinohradmi, oznámila začatie stavebných prác na tejto stavbe od  20.02.2023, s predpokladom ich ukončenia do 14 dní. Vzhľadom na rozsah stavebných prác, bude v danej lokalite veľmi obmedzená dopravná situácia, resp. prejazd vozidiel do IBV a taktiež do lokality Močidlianskych  vinohradov.             Z tohto dôvodu… Čítať viac

Zmena režimu verejného osvetlenia

Z dôvodu enormného nárastu cien za dodávku elektrickej energie a plynu pre obec, sme museli pristúpiť k razantným opatreniam, ktorých cieľom je úspora týchto energií. Najväčším odber elektriny má pochopiteľne verejné osvetlenie. Jeho rekonštrukciou pred vyše 12-timi rokmi sme získali možnosť jeho čiastočného vypínania, keďže rozvody majú dva okruhy. Na tú dobu veľkorysé riešenie jeho… Čítať viac

Vítanie nových občiankov 2023

Dňa 25.01.2023 sa v našej obci, po dvojročnej odmlke spôsobenej opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19, konala milá slávnosť vítania nových občiankov do života obce. Tentoraz sme vítali všetky deti, ktoré majú v dátume svojho narodenia rok 2022. Dovedna ich bolo 8, z toho 7 dievčat a jeden chlapček. Nie všetci pozvaní sa tejto oslavy zúčastnili,… Čítať viac

Novoročný príhovor starostky

Vážení spoluobčania Dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň, kedy prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi a vyslovujeme svoje želania pre rok 2023, do ktorého sme práve vstúpili, prihovorila týmto novým spôsobom. Hlásenie v obecnom rozhlase akosi ustupuje do pozadia a ja týmito pár riadkami zaslanými prostredníctvom internetu, sa… Čítať viac