Preskočiť na obsah

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE 2022 – OZNÁMENIE

Zverejnené
19. júla 2022
Kategória

Obecné zastupiteľstvo v Popudinských Močidľanoch podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 19/2022 zo dňa 09.06.2022 určilo pre voľby do orgánov samosprávy obce 2022 jeden volebný obvod, v ktorom bude pre voľby do orgánov samosprávy obce Popudinské Močidľany  na volebné obdobie 2022 – 2026 volených 7 poslancov.

Počet obyvateľov obce Popudinské Močidľany ku dňu vyhlásenia volieb (§ 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona) je:  985

Prílohy

Žiadne prílohy.