Preskočiť na obsah

Symboly obce

Symboly obce Popudinské Močidľany

Popudinské Močidľany vznikli v r. 1958 zlúčením dovtedy samostatných obcí Popudiny a Močidľany. Súčasný erb obce pozostáva z historických motívov, pochádzajúcich zo starých pečatí oboch spomenutých častí obce Močidľany aj Popudiny. Najstaršia zachovaná pečať pochádza z časti obce Popudiny a je datovaná do r. 1665. Jej kruhopis znie: POPUDIMSKA OBECNY PECET A(nno). D(omini). 1665.

Pamiatky

Rímsko-katolícky kostol sv. Šimona a Júdu v Močidľanoch. Kostol je najstaršou zachovalou sakrálnou pamiatkou obce pochádzajúcou z roku 1802. Dispozične kostol predstavuje pozdĺžne asymetrické dvojlodie pozostávajúce z hlavnej lode a z bočnej novodobej dvojposchodovej pristavenej lode, ktorá kapacitne zväčšuje priestor kostola. Hlavnému oltáru dominuje ústredný obraz patrónov kostola – sv. Šimona a Júdu, s malými soškami Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie v postranných nikách. Oltár je novodobý, vysvätený v roku 2008. Steny hlavnej lode majú iluzívnu výtvarnú výzodu. Na čele prízemia bočnej lode sa nachádza oltárik Panny Márie. Celý mobiliár kostola je novodobý, len pod kobercami je v rozsahu pôvodného kostola zachovaná historická kemnná dlažba. Pod chórom kostola je umiestnená umelá jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie. Vo veži kostola sa nachádzajú dva zvony. V roku 2010 bola strecha kostola zerkonštruovaná a bola položená nová strešná krytina. V tom istom roku boli z blízkosti kostola z bezpečnostných dôvodov odstránené tri kusy vzrastlých platanov, ktoré je možné vidieť už iba na fotografiách a maliarskom vyobrazení od autorky Mgr. Jany Šteflíkovej.

Rímsko-katolícky kostol sv. Štefana kráľa v Popudinách. Stavba kostola bola dokončená v roku 1831. Dispozične kostol predstavuje pozdĺžne jednolodie s rozšírením, ktoré sa v exteriéri prejavuje ako krátka krátka priečna loď, na ktorú naväzuje svätyňa s polygonálnym záverom. Na priečelí má kostol predstavanú vežu. Ústredným bodom kostola je hlavný oltár pochádzajúci z roku 1930. Drevená oltárna architektúra pozostáva z menzy, predely so svätostánkom a ústredným reliéfnym výjavom sv. Štefana kráľa odovzdávajúceho kráľovskú korunu Márii – patrónke Uhorska. Po stranách oltára sa nchádzajú novodobé vitrážne okná zobrazujúce sv. Cyrila a Metoda. V kostole sa nachádza kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky. Mobiliár kostola je novodobý. Na stenách kostola sa nachádza súbor drevených reliéfnych zastavení krížovej cesty pochádzajúcej od rezbára Ladislava repku z Rajca, ktorá bola vyhotovená v roku 2006. Vo veži kostola sa nachádzajú dva zvony, jeden z roku 1899, druhý barokový z roku 1744, ktorý je zároveň najstarším prvkom kostola. V predchádzajúcich niekoľkých rokoch prešiel kostol rozsiahlymi rekonštrukčnými prácami (výmena strešnej krytiny, okien, oprava fasády a interiéru a pod.). Táto dominanta obce bola takisto zväčnená maliarskym štetcom autorky Mgr. Jany Šteflíkovej (viď. obrázok).

Pomník padlým v I. svetovej vojne v Močidľanoch. Pred vstupom do kostola v časti obce Močidľany sa nachádza pomník padlým v 1. svetovej vojne. Pomník pozostáva zo súsišia Krista a kľačiaceho vojaka umiestneného na jednoduchom hranolovom podstavci. V čelnej strane podstavca je vložená čierna kamenná tabuľa s nápisom: „K ÚCTE PAMIATKY PADLÝCH VO SVETOVEJ VÁLKE 1914 – 1918 VENUJÚ SPOLUOBČANIA“. Pod týmto nápisom sa nachádza zoznam všetkých padlých spoluobčanov. V minulosti sa u týchto mien nachádzali aj fotografie vojakov. V roku 2014 prebehla rekonštrukcia pomníka a táto pietna pamiatka tak získala svoju zašlú krásu.

Kríž pri kostole v Popudinách. Vedľa kostola v časti obce Popudiny sa nachádza kamenný kríž z roku 1904. Pozostáva zo sokla, hranolového nadstavca a samotného kríža. Na kríži je korpus ukrižovaného Krista, na drieku kríža sa nachádza malá plastika Panny Márie. V čelnej strane nadstavca je vložená tabuľa s textom: „BRATIA! KTOŽE NÁS ODLÚČI OD LÁSKY KRISTOVEJ? POSTAVIŤ DALI NÁBOŽNÍ OBČANIA POPUDIN. ZAKLADATELIA MANŹELIA JÁN A ANNA ŽÚRKOVÝCH ROKU PÁNA 1904. Na soklovej časti je pripevnená čierna kamenná pamätná tabuľa venovaná občanom padlým v II. svetovej vojne.

Ďalšie sakrálne pamiatky:(z ľava do prava)

Kaplnka Panny Márie v Popudinách, Kaplnka sv. Anny v Močidľanoch, Vojtkových kríž v Kamenciach, Kríž v Močidľanoch, ktorý dali vystavať divadelní ochotníci, Kríž v Popudinách, Kaplnka sv. Hurbana s vyobrazením sv. Hurbana v močidľanských vinohradoch, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Močidľanoch.