Uverejnenie výsledkov volieb

Zverejnené
30. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. októbra 2022 − 13. novembra 2022
Kategória

Prílohy