Preskočiť na obsah

Kultúra

Centrom kultúrneho života obce je prevažne budova kultúrneho domu, ktorá sa nachádza v jej strede pri štátnej ceste I/51. Budova postavená v roku 1977 mala pôvodne až dve spoločenské sály. Jedna z nich však bola po väčšinu roka nevyužívaná, a preto sa obec rozhodla v roku 2008 prestavať jednu sálu KD na materskú školu so školskou jedálňou. Pre potreby kultúry bola zrekonštruovaná druhá sála KD s veľkým pódiom. Tieto moderné priestory a najmä prítomnosť pódia podnietili niektorých občanov k znovuvytvoreniu ochotníckeho divadelného spolku, ktorý mal v minulosti v obci dlhodobú tradíciu. Obyvatelia, rodáci a návštevníci obce sa pravidelne schádzajú v priestoroch tohto zrekonštruovaného objektu, či už pri hodových zábavách (v mesiaci august Popudinské hody a v mesiaci október Močidľanské hody), pri plesoch organizovaných niektorou z organizácií pôsobiacich v obci, alebo už tradičnom a veľmi úspešnom podujatí vychádzajúcom z tradíc našich predkov- fašiangovej slávnosti, tzv. pochovávanie basy. Od roku 2009 k týmto podujatiam pribudli aj divadelné predstavenia miestneho ochotníckeho spolku (viac v sekcii Spoločenské organizácie – Ochotnícke divadlo).

Ako bolo už vyššie spomenuté, v obci pôsobí aj niekoľko amatérskych hudobných telies. Ďalším z nich je hudobná skupina POPUĎANÉ, ktorá vydala už niekoľko hudobných nosičov. Muzikanti svojou produkciou zabávajú nielen ľudí v Popudinských Močidľanoch, či blízkom okolí, ale aj v susednej Morave, alebo Česku.

Popuďané (viac na www.popudane.wbl.sk)

Hudobné tradície majú v obci dlhodobú tradíciu. V obci pôsobí niekoľko amatérskych hudobných telies, ktoré s úspechom reprezentujú našu obec, čoho dôkazom je množstvo odohratých vystúpení počas roku. Jednou z nich je malá dychová hudba Záhoráckí muzikanti, či jej zmenšená forma LEGO. Pri svojich produkciách sa prispôsobujú požiadavkám doby a bavia ľudí muzikou všetkých žánrov.

Záhoráckí muzikanti (viac na www.zahorackimuzikanti.weblahko.sk)

Foaé KD (kapacita cca 50 miest)

Medzinárodný deň detí je taktiež pravideľnou oslavou, na ktorej sa okrem školy a škôlky podieľa aj obecný úrad v spolupráci s niektorou spoločenskou zložkou, prevažne hasiči. Oslava prebieha v športovom futbalovom areáli. Deti súťažia v rôznych disciplínach, za čo sú odmeňované sladkosťami, diplomami a cenami. Sviatok sv. Mikuláša býva oslavou najmä pre deti. Preto Mikuláš, čert a anjel navštevujú deti v základnej a materskej škole a všetkým prinášajú sladké darčeky. Jasličkové slávnosti v rámci vianočných sviatkov sú neodmysliteľnou súčasťou nielen cirkevného života obce. Konajú sa v niektorom z kostolov za účinkovania detí. Novodobou tradíciou sa stáva Slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka. Niekoľko dní pred Vianocami sa občania a najmä deti zídu pred nazodbeným obecným stromčekom, ktorý sa v podvečer slávnostne rozvieti. Dospelým sa uvarí víno, deti dostanú teplý čaj a vianočný perník a pre všetkých je pripravená vianočná kapustnica, či guláš. Adventnú atmosféru nám spríjemia muzikanti s koledami.

Veľká sála KD (kapacita cca 150 miest)

V rámci organizovania kultúrneho života obce sa nezabúda ani na seniorov, matky a predovšetkým deti. V mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, organizuje obecný úrad spoločné stretnutie seniorov s kultúrnym programom. Ďalšou úspešnou akciou býva oslava Dňa matiek v druhú májovú nedeľu. Deti pripravujú pre svoje mamičky kultúrny program s malými vlastnoručne vyrobenými darčekmi, ktoré mamičkám odovzdávajú a obecný úrad sa zasa stará o príjemnú atmosféru tohto podujatia, kultúrny program, občerstvenie a takisto sa nezabúda na malý darček.