Samospráva

Ako vybaviť na úrade

Matričný úrad

Obecný úrad

Odpadové hospodárstvo

Územný plán obce

Zverejnené 5. septembra 2022.
Bez úpravy .