Zosobášení:

Blahoželáme

Narodení:

Dan ŽÚREK, narodený 25.01.2023 Rodičia: Ing. Katarína Žúrková a Ing. Dan Žúrek, Popudinské Močidľany

Martin MALÍK, narodený 07.02.2023
Rodičia:
Zuzana Malíková a Martin Malík,
Popudinské Močidľany

Blahoželáme


Zosnulí:

Milan ZIMKA, narodený 09.07.1943 – zosnulý 01.01.2023

Róbert DANIEL, narodený 11.10.1972 – zosnulý 15.01.2023

Anastázia TOKOŠOVÁ, rod. Virágová, narodená 14.01.1941 – zosnulá 16.02.2023

Alžbeta TRNKOVÁ, rod. Vašečková, narodená 08.11.1941 – zosnulá 09.03.2023

Marián KOMENDA, narodený 22.11.1961 – zosnulý 13.03.2023

Spomíname

Zverejnené 6. septembra 2022.
Upravené 22. marca 2023.