Preskočiť na obsah

Zosobášení:

Michal Hlocký, Popudinské Močidľany a Hana Chrenková, Holíč sobáš 25.02.2023 v Skalici

Ing. Mária Ngová, Popudinské Močidľany a Filip Surový, Holíč sobáš 10.06.2023 v Holíči

Adriana Kurinová a Stanislav Kvaltín, Popudinské Močidľany, sobáš 17.06.2023 v Skalici

Kristína Matulíková a Stanislav Pavka, Popudinské Močidľany, sobáš 26.08.2023 v Chvojnici

Ing. Lenka Pekarová, Popudinské Močidľany a Dávid Krička, Radošovce, sobáš 26.08.2023 v Skalici

Blahoželáme

Narodení:

Dan ŽÚREK, narodený 25.01.2023
Rodičia:
Ing. Katarína Žúrková a Ing. Dan Žúrek
Popudinské Močidľany

Martin MALÍK, narodený 07.02.2023
Rodičia:
Zuzana Malíková a Martin Malík,
Popudinské Močidľany

Alexander TOKOŠ, narodený 27.03.2023
Rodičia:
Dominika Tokošová a Patrik Tokoš,
Popudinské Močidľany

Vivien DERMEK, narodená 04.04.2023
Rodičia:
Denisa Komárková, Popudinské Močidľany a Ing. Dominik Dermek, Smolinské

Alica Pekárová, narodená 06.05.2023
Rodičia:
Zuzana Pekárová a Ondrej Pekár,
Popudinské Močidľany

Dária Balážová, narodená 22.08.2023

Rodičia: Darina Balážová a Marek Baláž, Popudinské Močidľany

Blahoželáme


Zosnulí:

Milan ZIMKA, narodený 09.07.1943 – zosnulý 01.01.2023

Róbert DANIEL, narodený 11.10.1972 – zosnulý 15.01.2023

Anastázia TOKOŠOVÁ, rod. Virágová, narodená 14.01.1941 – zosnulá 16.02.2023

Alžbeta TRNKOVÁ, rod. Vašečková, narodená 08.11.1941 – zosnulá 09.03.2023

Marián KOMENDA, narodený 22.11.1961 – zosnulý 13.03.2023

Jozef STARÝ, narodený 23.03.1937 – zosnulý 18.05.2023

Helena ŠIMANDLOVÁ, rod. Henteková, narodená 27.06.1932 – zosnulá 25.05.2023

Štefánia HOLLÁ, rod. Bellayová, narodená 14.02.1940 – zosnulá 29.06.2023

Ján JAKÚBEK, narodený 03.01.1932 – zosnulý 23.09.2023

Malvína ROZBORILOVÁ, rod. Pekárková, narodená 18.01.1929 – zosnulá 28.09.2023

Spomíname