Preskočiť na obsah

Ako sa napojím na vodovod už aj v Močidľanoch ???

Zverejnené 4.3.2024.

Po úspešnej kolaudácii vodovodu v časti obce Močidľany, môžu vlastníci jednotlivých nehnuteľností pristúpiť k poslednému kroku, a to k samotnému napojeniu týchto nehnuteľností na vodovod. Ten, kto má záujem, aby jeho nehnuteľnosť bola napojená na vodovod, by mal v pravej rade vyplniť tabuľku (príloha tohto textu). Ak sa niekomu tabuľka nezobrazuje, popr. nejde mu vyplniť, stačí ak údaje z nej (meno, adresa, mailový kontakt a adresa pripájanej nehnuteľnosti) pošle na mail.: starosta@popudinskemocidlany.sk. Rovnako na túto mailovú adresu záujemca zašle vyplnenú tabuľku (ak sa mu dá tabuľka vyplniť). Následne na kontaktný mail obec zašle relevantné informácie, ako ďalej postupovať. V prípade otázok k danej téme napojenia na vodovodnú sieť kontaktujte starostku obce na tel.č. 0905 417 584.