Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Popudinské Močidľany.

Vítanie nových občiankov 2018

Fotografie zľava:Sofia Lišková (rodičia: Lucia Gajdúšková a Miroslav Liška),Lilien Dinžíková (rodičia: Katarína Glajšeková a Marek Dinžík),Ján Olbert (mamička Kristína Olbertová a dcérka Katarína),Amália Žulkovská (rodičia: Ing. Jana Žulková a Ján Žulkovský). Dátum: 20. decembra 2018