Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Popudinské Močidľany.

Oznámenie sadzby v zmysle § 4 zákona č. 329/2018 Z. z.

 

Obec Popudinské Močidľany,  oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2022. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v  Obci Popudinské Močidľany za rok 2022 je: 54,23 %.

Obec Popudinské Močidľany  bude v roku 2023 zaradená do sadzby  15,00 € / t.

Nadpis

Zverejnené