VZN č. 1/2023 o výške príspevku za MŠ, ŠKD a ŠJ

Zverejnené
14. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. februára 2023 − 28. februára 2023
Kategória

Prílohy