Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD a o výške príspevku nákladov v ŠJ