Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2013 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení