Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2010 o zneškodňovaní­ obsahu žúmp a náhradného odvádzania odpadových vôd