Preskočiť na obsah

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE 2022 – OZNÁMENIE

Zverejnené
19. júla 2022
Kategória

V zmysle §169 ods. 3 a § 170 ods. 3 oznámenie o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie možno urobiť v listinnej podobe alebo elektronicky.

Adresa pre doručenie listinného oznámenia o delegácii člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: Obec Popudinské Močidľany, Obecný úrad č. 56, 908 61 Popudinské Močidľany.

Adresa pre elektronické doručenie oznámenia o delegácii člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: obec@popudinskemocidlany.sk

Prílohy

Žiadne prílohy.