PPÚ – Verejná vyhláška 40/2022, Zásady umiestnenia nových pozemkov, Grafické zobrazenie k. ú. Močidľany, Popudiny

Zverejnené
21. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2022 − 4. januára 2023
Kategória

Prílohy