Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou