Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente: „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025“

Zverejnené
10. júla 2024
Kategória

Do oznámenia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Trnava, odb. starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, Trnava, a to počas úradných hodín úradu, po dobu 14 dní odo dňa tohto oznámenia. Stanoviská verejnosti možno predkladať takisto na vyššie uvedený úrad, pričom tento úrad je zároveň miestom konania konzultácií.

Prílohy