Preskočiť na obsah

Začatie stavebných prác na výstavbe miestnej komunikácie v IBV Pod vinohradmi

Zverejnené 15.2.2023.

Firma UNISTAV s.r.o. Senica, ako víťaz verejného obstarávania na stavbu miestnej komunikácie v IBV Pod vinohradmi, oznámila začatie stavebných prác na tejto stavbe od  20.02.2023, s predpokladom ich ukončenia do 14 dní. Vzhľadom na rozsah stavebných prác, bude v danej lokalite veľmi obmedzená dopravná situácia, resp. prejazd vozidiel do IBV a taktiež do lokality Močidlianskych  vinohradov.

            Z tohto dôvodu žiadame občanov žijúcich v danej lokalite a taktiež dotknutých vinohradníkov o maximálnu možnú trpezlivosť, pričom odporúčame ponechať si motorové vozidlá na uliciach obce, ktoré nebudú stavebnými prácami dotknuté. Počas víkendu a po skončení pracovného času na stavbe bude zabezpečený prejazd len provizórne.

            Veríme, že pochopíte dôvody, pre ktoré musí obec pristúpiť k tak výrazným dopravným obmedzeniam, ktoré sú však nutnosťou. Ako už bolo vyššie uvedené, dodávateľ predpokladá dobu realizácie cca 14 dní, avšak za predpokladu, že stavba nebude ohrozená výrazne nepriaznivou poveternostnou situáciu, ktorá by znemožňovala jej realizáciu.

            Za pochopenie vopred ďakujeme.