Preskočiť na obsah

Upozornenie na nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky

Zverejnené 27.4.2023.

Dopravná spoločnosť SKAND, s.r.o. Skalica, ktorá vykonáva prímestskú autobusovú dopravu upozorňuje vodičov, najmä tých ktorí parkujú svoje vozidlá na ceste III. triedy 1122 v časti obce Močidľany, že často svojim parkovaním porušujú pravidlá cestnej premávky, čím dochádza ku kolíznym situáciám a nemožnosti dodržiavať plynulosť premávky. Ide najmä o situácie, keď je parkovaním vozidiel zúžená prejazdnosť vozovky v oboch jazdných pruhoch. Podľa pravidiel cestnej premávky je nutné ponechať šírku jazdného pruhu minimálne 3 m pre každý jazdný pruh. Keď vodiči ponechajú vozidlá na ceste, už nie je možné dodržať toto pravidlo a predovšetkým pre autobusy zostáva cesta neprejazdná, resp. prejazdná obtiažne. SKAND, s.r.o. Skalica požiadala Obec Popudinské Močidľany o spoluprácu s riešením tohto problému a pokiaľ by v dohľadnej dobe neprišlo k náprave, budú nútení sa obrátiť na riešenie dopravnej situácie na policajný zbor. Aby sa vodiči vyhli možným sankčným postihom za porušenie vyššie uevdených pravidiel, odporúčame aby parkovali svoje vozidlá na vjazdoch do domov, podbrániach, bočných uliciach a pod. a nenechávali vozidlá zaparkované na ceste III/1122.