Novoročný príhovor starostky

Vážení spoluobčania

Dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň, kedy prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi a vyslovujeme svoje želania pre rok 2023, do ktorého sme práve vstúpili, prihovorila týmto novým spôsobom. Hlásenie v obecnom rozhlase akosi ustupuje do pozadia a ja týmito pár riadkami zaslanými prostredníctvom internetu, sa k Vám môžem prihovoriť v ľubovoľnom čase Vášho voľna a imaginárne tak vstúpiť so svojim prianím do pohodlia Vášho domova.

Nový rok nie je pre nikoho z nás len obyčajný údaj v kalendári. Pre každého znamená aj začiatok. Začiatok  nových plánov, nových predsavzatí a určenia si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka, chceli uskutočniť. Obzrime sa dnes späť za prežitým rokom a zhodnoťme to, čo sa nám podarilo z našich minuloročných predsavzatí splniť. Zhodnoťme aj naše chyby, neúspechy a nedostatky. Poučme sa z nich a dúfajme, že tento rok bude rokom viac šťastnejším, viac úspešnejším, prežitým v láske a v zdraví, a to aj napriek všetkým katastrofickým predpovediam, ktorým každoročne čelíme.

Budúci rok 2023 nás čakajú, okrem bežných starostí, s ktorými bojujeme každý rok, aj voľby v referende a s veľkou pravdepodobnosťou aj voľby parlamentné. Celý rok 2022, ktorý sme včera dovŕšili napovedal, že nastávajúce voľby, a to bez ohľadu na to, či budú v riadnom či predčasnom termíne, budú veľmi dôležité pre ďalšie smerovanie Slovenska. Politika Slovenska padla na samotné dno. Každodenne sme konfrontovaní rôznymi, až neuveriteľnými kauzami a obyčajný človek nadobúda podozrenie, že je len bezvýznamnou figúrkou na šachovnici vplyvných a s týmto svojím osudom nedokáže nič urobiť. Je potrebné si uvedomiť, že parlamentné voľby sú jedinečnou príležitosťou prejaviť svoj názor a možnosťou niektoré veci zásadne zmeniť. Preto verím, že nikto z nás nepremešká svoju príležitosť veci zmeniť….a verím, že konečne zmeniť k lepšiemu. K tomuto Vám všetkým prajem šťastnú voľbu. Myslím, že po 30-tich rokoch samostatného Slovenska, ktoré práve dnes oslavujeme, je už naozaj najvyšší čas skoncovať s experimentmi.

Okrem toho Vám, milí spoluobčania, želám v nastávajúcom novom roku 2023 v mene svojom, v mene svojich spolupracovníkov a členov obecného zastupiteľstva, čo najviac síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia a pohody, nech nás v našej obci  neťažia starosti a  núdza, nech Vám robia radosť Vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti vašich najbližších. S mojím želaním do nového roku sa chcem zároveň i poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj našej obce a jej zveľaďovanie a všetkým občanom, ktorým na obci Popudinské Močidľany záleží.

Do Nového roka 2023 Vám občanom prajem viac krajších dní, ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia. A na záver už tradične vyslovím svoje želanie krátkym vinšom:

Rieknime slová dnes, čo dávno sme neriekli.
A zobrať skúsme späť tie, čo nám utiekli.
Nech slza šťastia ligoce sa v oku,
Tak žime každý deň v novom roku.
Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky vaše plány zdaria.

Šťastný celý rok 2023 Vám želá Vaša starostka.

Zverejnené 1. januára 2023.
Upravené 16. januára 2023.