Preskočiť na obsah

Novoročný príhovor starostky

Zverejnené 1.1.2023.

Vážení spoluobčania

Dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň, kedy prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi a vyslovujeme svoje želania pre rok 2023, do ktorého sme práve vstúpili, prihovorila týmto novým spôsobom. Hlásenie v obecnom rozhlase akosi ustupuje do pozadia a ja týmito pár riadkami zaslanými prostredníctvom internetu, sa k Vám môžem prihovoriť v ľubovoľnom čase Vášho voľna a imaginárne tak vstúpiť so svojim prianím do pohodlia Vášho domova.

Nový rok nie je pre nikoho z nás len obyčajný údaj v kalendári. Pre každého znamená aj začiatok. Začiatok  nových plánov, nových predsavzatí a určenia si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka, chceli uskutočniť. Obzrime sa dnes späť za prežitým rokom a zhodnoťme to, čo sa nám podarilo z našich minuloročných predsavzatí splniť. Zhodnoťme aj naše chyby, neúspechy a nedostatky. Poučme sa z nich a dúfajme, že tento rok bude rokom viac šťastnejším, viac úspešnejším, prežitým v láske a v zdraví, a to aj napriek všetkým katastrofickým predpovediam, ktorým každoročne čelíme.

Budúci rok 2023 nás čakajú, okrem bežných starostí, s ktorými bojujeme každý rok, aj voľby v referende a s veľkou pravdepodobnosťou aj voľby parlamentné. Celý rok 2022, ktorý sme včera dovŕšili napovedal, že nastávajúce voľby, a to bez ohľadu na to, či budú v riadnom či predčasnom termíne, budú veľmi dôležité pre ďalšie smerovanie Slovenska. Politika Slovenska padla na samotné dno. Každodenne sme konfrontovaní rôznymi, až neuveriteľnými kauzami a obyčajný človek nadobúda podozrenie, že je len bezvýznamnou figúrkou na šachovnici vplyvných a s týmto svojím osudom nedokáže nič urobiť. Je potrebné si uvedomiť, že parlamentné voľby sú jedinečnou príležitosťou prejaviť svoj názor a možnosťou niektoré veci zásadne zmeniť. Preto verím, že nikto z nás nepremešká svoju príležitosť veci zmeniť….a verím, že konečne zmeniť k lepšiemu. K tomuto Vám všetkým prajem šťastnú voľbu. Myslím, že po 30-tich rokoch samostatného Slovenska, ktoré práve dnes oslavujeme, je už naozaj najvyšší čas skoncovať s experimentmi.

Okrem toho Vám, milí spoluobčania, želám v nastávajúcom novom roku 2023 v mene svojom, v mene svojich spolupracovníkov a členov obecného zastupiteľstva, čo najviac síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia a pohody, nech nás v našej obci  neťažia starosti a  núdza, nech Vám robia radosť Vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti vašich najbližších. S mojím želaním do nového roku sa chcem zároveň i poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj našej obce a jej zveľaďovanie a všetkým občanom, ktorým na obci Popudinské Močidľany záleží.

Do Nového roka 2023 Vám občanom prajem viac krajších dní, ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia. A na záver už tradične vyslovím svoje želanie krátkym vinšom:

Rieknime slová dnes, čo dávno sme neriekli.
A zobrať skúsme späť tie, čo nám utiekli.
Nech slza šťastia ligoce sa v oku,
Tak žime každý deň v novom roku.
Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky vaše plány zdaria.

Šťastný celý rok 2023 Vám želá Vaša starostka.