Okres Skalica
Okres Skalica na nachádza v západnom cípe Slovenskej republiky a je zároveň najsevernejšie položeným okresom regiónu Záhorie. Svojou rozlohou 357,2 km2 je najmenším okresom regiónu. Rozprestiera sa medzi tokom rieky Moravy a chrbtom Malých a Bielych Karpát. Rieka Morava na západe okresu vymedzuje hranicu s Českou republikou. Hraničí s okresmi Myjava a Senica. Má 21 obcí, z toho 3 so štatútom mesta (Skalica, Gbely, Holíč). Najzachovalejšie časti prírodných ekosystémov na území okresu Skalica sú vyhlásené za maloplošné chránené územia rôznych kategórií. Z astúpené sú: chránená krajinná oblasť (Biele Karpaty), prírodné rezervácie (Šmatľavé ihrisko a Veterník), prírodné pamiatky (Chvojnica, Chropovská strž, Ivánek, Kátovské rameno a Raková) a chránené areály (Búdkovianske rybníky, Kátovské jazero, Mŕtve rameno Lipa a Vodná nádrž Petrova Ves). Spomedzi nerastného bohatstva okresu celoštátny význam majú zásoby ropy a zemného plynu. Nachádza sa tu významné ložisko lignitu a menšie zásoby rašeliny. Okres má viacero archeologických lokalít a udržuje si miestne tradície. Rekreačné možnosti poskytuje pohorie Bielych Karpát, Zlatnícka dolina (kúpanie, zimné lyžovanie), rekreačná oblasť Adamov, strediská Hippos, Vrbovské, Boričky, Koválovec a Nové hory. K 31. decembru 2005 mal okres Skalica 47 247 obyvateľov, čo bolo 27,1 % z celkového počtu obyvateľov regiónu. Hustota 132 obyvateľov na 1 km2 bola najvyššia v rámci regiónu.
skalica_mapa
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!