Združenie obcí Vieska
Združenie obcí Vieska bolo založené 19.11.2003. Založilo ho pôvodne 6 obcí okresu Skalica, a to obec Radošovce, Dubovce, Chropov, Oreské, Lopašov a Koválovec. Účelom združenia bolo a stále je vybudovanie kanalizácie v týchto obciach, vybudovanie čističky odpadových vôd a zabezpečenie prevádzkovania týchto zariadení. V roku 2007, konkrétne dňa 12.3. bolo toto združenie rozšírené o ďalších štyroch členov, obec Popudinské Močidľany, Prietržka, Trnovec a Vrádište. V súčasnosti teda má toto združenie 10 členov. Predsedom združenia je starosta obce Radošovce Ing. Vladimír Kočárik.  Za účelom vypracovania projektovej dokumentácie na odkanalizovanie obcí združenia bola vybratá firma VALBEK Liberec, pričom celková suma projektovej dokumentácie predstavuje sumu 7.980.227, - Sk. Každá z obcí sa podielala finančne na tejto sume podľa počtu obyvateľov. V roku 2010 bolo vydané územné a stavebné povolenie na túto investičnú akciu. V súčastnosti sa hľadajú vhodné eurofondy, z ktorých by bolo možné dotácie na túto stavbu čerpať. Odkanalizovanie združených obcí Vieska bude do čističky odpadových vôd v meste Holíč, ktorá bude v blízkej budúcnosti rekonštruovaná a zvýšená jej kapacita.
vieska
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!