Komunitné centrum
loga
Názov projektu : Komunitné centrum

Hlavný cieľ projektu: Prostredníctvom výstavby komunitného centra v obci zlepšiť prístup jej obyvateľstva, najmä marginalizovanej rómskej komunity k sociálnej infraštruktúre
Trvanie projektu: 10/2019 - 06/2021
Nenávratný finančný príspevok: 169 172,03 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
.
 
Výzva na odborných hodnotiteľov
stiahnu

VÝZVA č. 1/2019 NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV ŽoNFP z PRV 2014-2020:

https://mas-hornezahorie.sk/index.php/vyzvy-sclld/377-vyzvy-sclld

 
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov
IBVObec Popudinské Močidľany vyhlasuje na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany č. 11/2019 zo dňa 13.06.2019 Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na predaj 5-tich stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi - II. etapa, v k.ú. Močidľany v zmysle podmienok OVS:
 
Ako nakladať s použitými batériami?
 
« ZačiatokPredch12ĎalejKoniec »

Stránka 1 z 2

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!