Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov
IBVObec Popudinské Močidľany vyhlasuje na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Popudinské Močidľany č. 11/2019 zo dňa 13.06.2019 Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na predaj 5-tich stavebných pozemkov v IBV Pod vinohradmi - II. etapa, v k.ú. Močidľany v zmysle podmienok OVS:
 
Výzva na predkladanie ponúk - Komunitné centrum
link na výkazy výmer vo formáte Microsof Excel: https://www.uschovna.cz/zasilka/NK2T63HVU36JR8BS-536/
 
IBV Pod vinohradmi - plyn
 
Záverečný účet obce za rok 2018
 
« ZačiatokPredch123ĎalejKoniec »

Stránka 1 z 3

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!