Vydanie rybárskeho lístka
Rybárske lístky vydáva Obec Popudinské Močidľany - Obecný úrad v Popudinských Močidľanoch, na základe  žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu (súhlas tu: suhlas_zakonneho_zastupcu.docx ). Vydanie rybárskeho lístka je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku podľa položky č. 38 Zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Potrebné doklady: občiansky preukaz alebo pas

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok za vydanie rybárskeho lístka (položka 38):

a) týždenný 1,50 €

b) mesačný 3,00 €

·       c) ročný 7,00 €

·       d) trojročný 17,00 €

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Popudinské Močidľany

Oslobodenie od poplatku:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení:

1. žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania,

2. cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, NR SR a vlády SR.

3. osoby do 15 rokov.

Vybavuje: Obec Popudinské Močidľany, správa daní a poplatkov  – Renáta Horváthová

Kontakt: 034/6682766alt034/6682766                                               e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!