Únia žien Slovenska, Miestna organizácia Popudinské Močidľany
logo_uniaAktivity na pomoc ženám v období druhej polovice 20. storočia organizoval v obci Popudinské Močidľany Výbor žien. V roku 1959 napríklad usporiadal kuz šitia a strihov, kurz varenia. Výbor inicioval aj iné ako zriadenie materskej školy v obci, zabezpečoval organizačnú stránku rôznych obecných podujatí a spoluprácu s inými spolkami, napr. občerstvenie pri súťaži hasičských družstiev a pod.
V 90-tych rokoch 20. storočia sporadicky fungovala nástupnícka organizácia Výboru žien, Únia žien Slovenska. K obnoveniu činnosti Únie žien prišlo v roku 2008. Predsedníčkou organizácie je p. Paulína Brišková. Ženy organizujú rôzne výlety aj so svojimi deťmi (napr. do ZOO a na iné, pre deti priťažlivé miesta), rôzne stretnutia, zábavy. V roku 2009 boli spouorganizátormi prvého ročníka rozprávkového pochodu a taktiež v tom istom roku zorganizovali módnu prehliadku v kultúrnom dome. V roku 2011 organizovali spolu s Jednotou dôchodcov miestnu výstavu zákuskov, ktorá sa bude iste konať každý rok.
zakusky8zakusky9
Členky Únie žien pri organizácii výstavy zákuskov v roku 2011
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!