Memoriál zahynutých športovcov
V roku 1955 postihla futbalistov bolestná strata, kedy 10.9. tragicky zahynul vo veku 25 rokov (bol usmrtený bleskom) v Českom pohraničí ich najlepší hráč Alojz Olejník. V roku 1959 postihlo športovcov ďalšie nešťastie. V nedeľu 12.7. tragicky zahynuli ďalší dvaja aktívni športovci. Vo veku 21 rokov Marián Komenda, ktorý sa s kamarátmi vracal z prieteľského futbalového zápasu na nákladom aute, ktoré havarovalo. Anička Hollá, 18-ročná, išla v tú istú nedeľu ráno nacvičovať spartakiádu do Holíča. V Trnovci havarovala a zomrela. Od roku 1960 si v obci každoročne uctievajú pamiatku na týchto zahynutých športovcov poriadaním turnaja "Memoriál tragicky zahynutých športovcov" za účasti mužstiev z okolitých obcí. V roku 2013 to bol už jeho 53. ročník. V deň konania memoriálu (vždy v nedeľu) je ráno za týchto športovcov svätá omša, po nej ide sprievod na miestny cintorín, kde sú položené kytice na ich hroby. Po obede až do večera priebehajú futbalové zápasy.
Alojz_OlejnikMarin_KomendaAnna_HollJn_Kutal
Jozef_SopekJn_Volektefan_BuekJozef_Brdeka
Ladislav_KomendaJn_BuekJozef_LukStanislav_Kudl
Športovci na počest ktorých sa koná každoročný memoriál:
Horný rad zľava: Alojz Olejník, Marián Komenda, Anna Hollá, Ján Kutal
Stredný rad zľava: Jozef Sopúšek, Ján Volek, Štefan Buček, Jozef Brdečka
Dolný rad zľava: Ladislav Komenda, Ján Buček, Jozef Lukáč, Stanislav Kudláč
mempm
Mužstvo Popudinských Močidlian pri 51. ročníku memoriálu (obsadilo 2. miesto)
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!