Začiatky organizovaného futbalu

Futbalisti2Prvý oficiálny majstrovský zápas na našom ihrisku sa odohral s Holíčom B, dňa 11. marca 1951 s výsledkom 3:3. V tomto roku tiež začal pracovať prvý výbor TJ. Pretože v tom čase ešte neboli dobré autobusové spojenia, často športovaci cestovali na zápasy na bicykloch a veľa krát aj dvaja na jednom bicykli. Podmienky sa zlepšili založením roľníckeho družstva, ktoré poskytovalo športovcom na prepravu kone a neskôr traktor s vlečkou. V roku 1956 mala obec v majstrovských súťažiach až 3 družstvá (A a B dospelých a družstvo žiakov). V roku 1957 bola TJ zo "Sokola" premenovaná na "Družstevník" z dôvodu založenia celoobecného družstva,ktoré športovcov finančne i materiálne podporovalo. Na fotografii horný rad zľava: Ernest Hollý, Marián Komenda, Silvester sprušanský, Alojz Trnka, Pavel Trávniček, Ján Daruľa. Dolný rad zľava: Pavel Hollý, Jozef Sloboda, Pavel Daniel, Ladislav Krakovský. Ležiaci vpredu zľava: Štefan Buček a Milan Juriga.

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!