Futbal
LogoTJ Popudinské Močidľany (www.tj-popudinskemocidlany.webnode.sk)

V našej obci je jediným organizovaným športom FUTBAL.  
Obec má vybudovaný vlastný športový areál, ktorý sa nachádza v časti obce Močidľany. Súčasným predsedom TJ je p. Marián Kocák. Od roku 2008 obec investovala nemalé finančné prostriedky do areálu TJ. Zrekonštruoval sa bufet, vybudovali sa dva prístrešky, v roku 2007 sa čiastočne zrekonštruovali kabíny a vybudovalo sa oplotenie na južnej strane areálu. V roku 2014 sa uskutočnila výmena okien a oprava fasády na kabínach TJ.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!