Poľovná spoločnosť Popudinské Močidľany
polovniciHistória poľovníctva v obci

Hoci chotár obce nemá najideálnejšie podmienky pre rozvoj poľovníctva, najmä pre absenciu lesov, predsa tu prvé organizované poľovné združenie s názvom SĽUKA vzniklo už pred viac ako 50-timi rokmi, konkrétne 11. apríla 1948. Predsedom sa stal Libor Škrovánek. Predtým dávala obec Popudiny poľovné právo vo svojom chotári do árendy, s dĺžkou prenájmu 6 rokov. Rovanko prenajímala poľovné právo ešte pred I. svetovou vojnou aj obec Močidľany. Poľovné združenie SĽUKA spočiatku fungovalo len v rámci katastra Popudín a Močidlian. Začiatkom 60-tych rokov 20. storočia sa zlúčilo s poľovníkmi z Trnovca a následne v roku 1973 s poľovníkmi z Mokrého Hája, Prietržky a Vrádišťa, i keď sa tieto tri menované združenia neskôr odčlenili.

Súčasnosť poľovníctva v obci

Členovia poľovného združenia sa okrem svojich povinností s poľovníctvom spojených (prikrmovanie zveri v zimných mesiacoch, čistenie chotára a pod.) podielali aj na organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských akcií (napr. poľovnícke plesy), pomáhali pri výstavbe obecných budova budovaných v rámcii akciíí "Z", v spolupráci s TJ budovali futbalový areál, alebo pomáhali pri budovaní záhradkárskej chaty. Napriek bohatej činnosti sa poľovnícke združenie v roku 2004 rozpadlo, nie však nadlho. Jeho nástupcom sa stala Poľovná spoločnosť Popudinské Močidľany založená 14. novembra 2005. Jej predsedom sa stal a doteraz ním aj je Ing. Marián Budovič. Činnosť spoločnosti mapujú vo svojej kronike, ktorú spravuje p. Ľudmila Jančíková. Poľovná spoločnosť má dovedna 20 členov, pričom najstarším jej členom je p. Ernest Švrček.
 


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!