Súčasný ochotnícky zbor
Sasn_ochotnciSúčasný ochotnícky zbor, ktorý účinkoval v hre Pokoj domu tomuto (premiéra 7. 6. 2009), zľava Marián Kocák, Alena Nováková, Kvetoslava Huťťová, Marián Sivoň, Petra Nováková a Patrik Rybecký.
Ako jednu z posledných aktivít, súvisiacu s ochotníckym divadlom, treba spomenúť sformovanie menšej ochotníckej skupiny okolo miestneho lekára MUDr. Mariána Sivoňa v roku 2009. Odvážne siahli po hre Stanislava Štepku Pokoj domu tomuto s podnázvom Správa z cesty po Európe a jej domoch a dvoroch. Túto pôvodnú lyrickú komédiu Radošinského naivného divadla naštudovali a 7. júna 2009 predviedli ochotníci z Popudinských Močidlian v obsadení: Kvetoslava Huťťová, Marián Sivoň, Marián Kocák, Petra Nováková, Alena Nováková, Patrik Rybecký a Bronislava Bartošíková. Autor Stanislav Štepka súhlasil s uvedením jeho hry a jeho typickým láskavým a ľudským prístupom povzbudil ochotníkov v ich snažení:„Vážení priatelia, v nedeľu 7. júna budem prítomný s Vami v sále, ale aj na javisku pri Vašej ceste do Európy, ale hlavne na ceste do seba a do vlastného divadla. Verte mi, tá druha cesta je dôležitejšia a krajšia, lebo je spojená s tvorivým hľadaním. A hľadanie je niekedy krajšie ako objavenie cieľa... Úprimne Vám držím palce! Stanislav Štepka".

DSC_0049V roku 2010 naštudovali divadelní ochotníci ďalšiu hru autora Stanislava Štepku s názvom Ženské oddelenie. Premiéry tohto predstavenia, ktorá sa konala v júli 2010 sa zúčastnil aj sám autor, ktorému bola Obcou Popudinské Močidľany udelená Cena starostu obce. Po premiére, pri ktorej sála kultúrneho domu praskala vo švíkoch, bola p. Štepokovi táto cena slávnostne odovzdaná.  Toto predstavenie malo niekoľko repríz, a to nielen v miestnom kultúrnom dome, ale aj v blízkom okolí. V súčasnosti divadelníci nacvičujú ďalšiu divadelnú hru Radošinského naivného divadla z pera Stanislava Štepku.

 

Stanislav Štepka pri preberaní ceny a slávnostnom podpise do Pamätnej knihy obce

DSC_0244

 

DSC_0254Ochotníci v hre Stanislava Štepku „Ženské oddelenie“, zľava Dana Žúrková starostka obce, Mária Gergelová - Irena, Adéla Hollá - Karolína, Marián Sivoň - Karolko, Patrik Rybecký - lekár, Stanislav Štepka – autor hry, Marián Kocák - Tibino, Kvetoslava Huťťová - Kováčová, Petra Nováková - sestrička Alena, Bronislava Bartošíkova - šepkárka, Alena Hollá - sestra Mária.

 

 

 

Hra_o_laske

Divadelný súbor v roku 2011. Z hry "Hra o láske" Zľava: Jozefína Okasová, Kvetoslava Huťťová, Ondrej Okasa,

Marián Sivoň, Patrik Rybecký, Petra Nováková. Sediaci zľava: Alena Nováková, Mária Gergelová a Andrej Rybecký.

Divadlo_2011

Ochotnícky divadelný súbor Popudinské Močidľany r. 2011

Zľava: Mária Gergelová, Kvetoslava Huťťová, Ondrej Okasa, Jozefína Okasová, Jakub Tokoš,

Alena Nováková, Andrej Rybecký, Petra Nováková na ramenách Patrika Rybeckého. Vpredu: Marián Sivoň

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!