Súčasný ochotnícky zbor
Sasn_ochotnciSúčasný ochotnícky zbor, ktorý účinkoval v hre Pokoj domu tomuto (premiéra 7. 6. 2009), zľava Marián Kocák, Alena Nováková, Kvetoslava Huťťová, Marián Sivoň, Petra Nováková a Patrik Rybecký.
Ako jednu z posledných aktivít, súvisiacu s ochotníckym divadlom, treba spomenúť sformovanie menšej ochotníckej skupiny okolo miestneho lekára MUDr. Mariána Sivoňa v roku 2009. Odvážne siahli po hre Stanislava Štepku Pokoj domu tomuto s podnázvom Správa z cesty po Európe a jej domoch a dvoroch. Túto pôvodnú lyrickú komédiu Radošinského naivného divadla naštudovali a 7. júna 2009 predviedli ochotníci z Popudinských Močidlian v obsadení: Kvetoslava Huťťová, Marián Sivoň, Marián Kocák, Petra Nováková, Alena Nováková, Patrik Rybecký a Bronislava Bartošíková. Autor Stanislav Štepka súhlasil s uvedením jeho hry a jeho typickým láskavým a ľudským prístupom povzbudil ochotníkov v ich snažení:„Vážení priatelia, v nedeľu 7. júna budem prítomný s Vami v sále, ale aj na javisku pri Vašej ceste do Európy, ale hlavne na ceste do seba a do vlastného divadla. Verte mi, tá druha cesta je dôležitejšia a krajšia, lebo je spojená s tvorivým hľadaním. A hľadanie je niekedy krajšie ako objavenie cieľa... Úprimne Vám držím palce! Stanislav Štepka".
Ďalšie informácie...
 
História ochotníckeho divadla v obci
stari_ochotniciOchotnícki herci v hre Kozie mlieko v roku 1955. Horný rad zľava: Mária Vajayová, Ján Ondruš, Mária Cáfalová (rod. Ondrušová), Ján Sprušanský, Brigita Kovalčíková (rod. Tokošová), Milan Fagan, Anna Hollá. Dolný rad zľava: Ervín Gergel, Sidónia Pekarová, Mária Juráčková a Jaroslav Juráček.

Ochotnícke divadlo tvorilo nezastupiteľnú súčasť spoločenského diania najmä v podmienkach menších obcí, akými boli aj kedysi samostatné obce Popudiny a Močidľany. Nepísaným pravidlom v spoločenskom živote na dedine od prelomu 19. a 20. storočia skoro až do šesťdesiatych rokov 20. storočia bolo, že ústrednou a nenahraditeľnou postavou divadelných ochotníkov bol miestny učiteľ. V dvadsiatych rokoch 20. storočia sa hralo divadlo v Močidľanoch v priestoroch miestnej školy. Dňa 24. januára 1926 hrala mládež z Močidlian hru Zlé jazyky od F. G. Krupinského pod vedením Ferdinanda Komendu. V júni 1926 hrali opäť v škole Bludára od Ferka Urbánka a po divadle nasledovala tanečná zábava v šenku u Ondrušovcov. V roku 1928 zahrali ochotníci Urbánkovu hru Kríž pod lipami a Dámy a husári od Alexandra Fredra v preklade Jána Francisciho. V Popudinách v krčme U Brdečkú hrali hasiči r. 1929 divadlo Mlynár a jeho dieťa od Emanuela Raupacha (preložil A. Balaša) a výnos bol určený na hasičskú rovnošatu.
Ďalšie informácie...
 


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!