Jednota dôchodcov Slovenska, Miestna organizácia Popudinské Močidľany

logo_jdsK najmladším organizáciám, ktoré v obci Popudinské Močidľany pôsobia patrí jednoznačne Jednota dôchodcov Slovenska, Miestna organizácia Popudinské Močidľany. Organizácia bola v obci založená v roku 1996 a v súčasnosti má cca 150 členov. Združuje takmer všetkých občanov občanov obce, ktorí sú v dôchodkovom veku, teda seniorov. Miestna jednota dôchodocv je mimoriadne aktívna. Seniori sa pravidelne schádzajú v kultúrnom dome pri svojich výročných schôdzach, na ktorých bilancujú svoju činnosť s predchádzajúceho roku. Stretávajú sa na rôznych kultúrno-spoločenských akciách, pričom niektoré z nich organizaujú, alebo aspoň prispievajú k ich organizovaniu. Pravidelne poriadajú rôzne zájazdy, najmä na výstavy kvetín (Věžky v Čechách), ďalej na rôzne pútnické miesta Slovenska a susednej Moravy, popr. sa zúčastňujú divadelných a kultúrnych predstavení. Organizujú výstavy ručných prác a v roku 2011 spolu s miestnou organizáciu Únie žien Slovenska usporiadali mimoriadne úspešný prvý ročník miestnej výstavy zákuskov. Nezabúdajú ani na svojich členov, ktorí už v obci trvele nežijú a svoju jeseň života prežívajú v niektorom z okolitých zariadení pre seniorov.  Pravidelne ich navštevujú v ich nových domovoch pri ich významných jubilejách, rovanko ako navštevujú svojich chorých členov pri týchto ich významných sviatkoch u nich doma. 
O podujatiach a činnosti organizácie informuje kronika, ktorú od roku 2001 vedie p. Anastázia Caletková, ktorá je zároveň predsedníčkou tejto organizácie. Náladu a radosť pri ich spoločných stretnutiach vytvárajú viacerí muzikanti z radov seniorov. Založili si kapelu SONET, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou ich spoločenských aktivít.
 


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!