Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je tvorené siedmimi poslancami.  Poslanec MUDr. Marián Sivoň je zároveň zástupcom starostky obce.
Kontrolórom obce je Ing. Róbert Mozolič.

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

1.Miroslav Caletka, bytom Popudinské Močidľany č. 14
2.Mgr. Mária Hološková, bytom Popudinské Močidľany č. 306
3.Mgr. Peter Irša, bytom Popudinské Močidľany č. 65
4.Ing. Gabriela Janeková, bytom Popudinské Močidľany č. 322
5.Ondrej Okasa, bytom Popudisnké Močidľany č. 336
6.MUDr. Marián Sivoň, bytom Popudinské Močidľany č. 315
7.Ján Vašečka, bytom Popudinské Močidľany č. 181
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!