Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je tvorené siedmimi poslancami.  Poslanec Ing. Pavel Tokoš je zároveň zástupcom starostky obce.
Kontrolórom obce je Ing. Róbert Mozolič.

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

1.Mgr. Mária Hološková, bytom Popudinské Močidľany č. 306
2.Mgr. Peter Irša, bytom Popudinské Močidľany č. 65
3.Ing. Gabriela Janeková, bytom Popudinské Močidľany č. 322
4.Marián Kocák, bytom Popudinské Močidľany č. 43
5.Ing. Marek Mošať, bytom Popudisnké Močidľany č. 325
6.Branislav Novák, bytom Popudinské Močidľany č. 94
7.Ing. Pavel Tokoš, bytom Popudinské Močidľany č. 314
 


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!