História a súčasnosť
História

P O P U D I N Y
sa spomínajú v roku 1392 pod názvom POPUDYM. Obec bola majetkom hradu Branč, potom patrila panstvu Šaštín a Holíč. V 17. storočí sa tu usadili Habáni, známi výrobou keramiky. V rokoch 1730 až 1773 patrili Popudiny Skalickým jezuitom a neskôr panstvu Holíč, teda Habsburgovcom. V 18. storočí sa obec nazývala tiež SENTISTVÁN KIRÁLY FALVA a počiatkom 1. Československej republiky Štefanová. Roku 1715 mala obec 17 domácností, roku 1828 52 domov a 448 obyvateľov. Znak obce Popudiny vznikol z pečatidla datovaného rokom 1665. V sterde pečatidla bol skrížený lemeš a čerieslo s kruhopisom POPUDIMSKA OBECNY PECET A.D. 1665. Jeho odtlačky sa zachovali na písomnostiach z roku 1667 uložených v Budapešti, na písomnosti z roku 1776 uloženej v št. okresnom archíve Nitra a na písomnosti z roku 1818 uloženej na r.k. fare Holíč.

                                                                Erb obce Popudiny                       Pečať obce Popudiny

http://www.jmo16.cbsoft.eu/images/stories/popudinske/znak_obce.jpgpecat_Popudiny

M O Č I D Ľ A N Y

sa roku 1392 spomínajú pod menom MOCHILAN. Patrili rovnako ako Popudiny k panstvu Holíč a v rokoch 1730-1773 Skalickým jezuitom a potom Habsburgovcom. V 18. storočí sa obec nazývala CZOBORFALVA. Roku 1715 mala obec desať poddanských a trinásť želiarskych domácností, roku 1828 64 domov a 520 obyvateľov. Znak obce Močidľany je tvorený modrým stítom, kde sa na zelenej pažiti nachádza strieborná postava sv. Štefana v červenom kabátci, v strieborných nohaviciach a zlatých topánkach, so zlatou korunou na hlave a zlatým jablkom a žezlom v rukách.Po stranách strieborný lemeš a čerieslo. Tento znak pochádza z pečatidla z roku 1777.

                                                                  Erb obce Močidľany             Pečať obce Močidľany
http://www.jmo16.cbsoft.eu/images/stories/popudinske/znak_pecatidlo.jpg      pecat_Mocidlany


P O P U D I N S K É   M O Č I D Ľ A N Y

Popudinské Močidľany vznikli v r. 1958 zlúčením dovtedy samostatných obcí Popudiny a Močidľany. Je preto správne, že súčasný erb obce pozostáva z historických motívov, pochádzajúcich zo starých pečatí oboch spomenutých častí obce.

                                               Erb obce Popudinské Močidľany     Pečať obce Popudinské Močidľany

http://www.jmo16.cbsoft.eu/images/stories/popudinske/znak_popudinske.jpgpecat

 

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!