História a súčasnosť
Symboly obce Popudinské Močidľany

Popudinské Močidľany vznikli v r. 1958 zlúčením dovtedy samostatných obcí Popudiny a Močidľany. Súčasný erb obce pozostáva z historických motívov, pochádzajúcich zo starých pečatí oboch spomenutých častí obce Močidľany aj Popudiny. Najstaršia zachovaná pečať pochádza z časti obce Popudiny a je datovaná do r. 1665.  Jej kruhopis znie:  POPUDIMSKA OBECNY PECET A(nno). D(omini). 1665.

Pokiaľ ide o Močidľany, z literatúry sú známe až tri pečatidlá. J. Novák opisuje zatiaľ neznáme pečatidlo spred roku 1677, v ktorého strede je údajne medzi dvoma kvetmi lemeš. R. Irša publikoval jednak pečatidlo Močidlian z r. 1740 so skratkou P(ečať) O(bce) M(očidľany), pod ním veľmi štylizované pluhové radlice – čerieslo a lemeš.

Napokon je to pečatidlo datované rokom 1777 s kruhopisom SIGILLUM PAGI MOCSIDLAN + 1777 + (t.j. pečať obce Močidľany 1777). V strede pečatného poľa je zobrazená postava sv. Štefana Kráľa.


Erb obce Popudinské Močidľany má túto podobu: v modrom štíte strieborný sklonený a obrátený lemeš, prekrížený strieborným ľavošikmým čerieslom – to všetko prevýšené zlatou, perlami zdobenou a purpurom podšitou korunou. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.


Zástava obce Popudinské Močidľany pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej, červenej, modrej, bielej a modrej. Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Pečať obce Popudinské Močidľany je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC POPUDINSKÉ MOČIDĽANY. Pečať má priemer 35 mm.

 

Erb obce Zástava obce Pečať obce  
01 02 03  
Ďalšie symboly    

04

06 07 05
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!