História a súčasnosť
Pamiatky

20140527_151818kostol_mocidlanyRímsko-katolícky kostol sv. Šimona a Júdu v Močidľanoch. Kostol je najstaršou zachovalou sakrálnou pamiatkou obce pochádzajúcou z roku 1802. Dispozične kostol predstavuje pozdĺžne asymetrické dvojlodie pozostávajúce z hlavnej lode a z bočnej novodobej dvojposchodovej pristavenej lode, ktorá kapacitne zväčšuje priestor kostola. Hlavnému oltáru dominuje ústredný obraz patrónov kostola - sv. Šimona a Júdu, s malými soškami Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie v postranných nikách. Oltár je novodobý, vysvätený v roku 2008. Steny hlavnej lode majú iluzívnu výtvarnú výzodu. Na čele prízemia bočnej lode sa nachádza oltárik Panny Márie. Celý mobiliár kostola je novodobý, len pod kobercami je v rozsahu pôvodného kostola zachovaná historická kemnná dlažba. Pod chórom kostola je umiestnená umelá jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie. Vo veži kostola sa nachádzajú dva zvony. V roku 2010 bola strecha kostola zerkonštruovaná a bola položená nová strešná krytina. V tom istom roku boli z blízkosti kostola z bezpečnostných dôvodov odstránené tri kusy vzrastlých platanov, ktoré je možné vidieť už iba na fotografiách a maliarskom vyobrazení od autorky Mgr. Jany Šteflíkovej.

Kostol_P20140527_151804Rímsko-katolícky kostol sv. Štefana kráľa v Popudinách. Stavba kostola bola dokončená v roku 1831. Dispozične kostol predstavuje pozdĺžne jednolodie s rozšírením, ktoré sa v exteriéri prejavuje ako krátka krátka priečna loď, na ktorú naväzuje svätyňa s polygonálnym záverom. Na priečelí má kostol predstavanú vežu. Ústredným bodom kostola je hlavný oltár pochádzajúci z roku 1930. Drevená oltárna architektúra pozostáva z menzy, predely so svätostánkom a ústredným reliéfnym výjavom sv. Štefana kráľa odovzdávajúceho kráľovskú korunu Márii - patrónke Uhorska.  Po stranách oltára sa nchádzajú novodobé vitrážne okná zobrazujúce sv. Cyrila a Metoda. V kostole sa nachádza kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky.  Mobiliár kostola je novodobý. Na stenách kostola sa nachádza súbor drevených reliéfnych zastavení krížovej cesty pochádzajúcej od rezbára Ladislava repku z Rajca, ktorá bola vyhotovená v roku 2006. Vo veži kostola sa nachádzajú dva zvony, jeden z roku 1899, druhý barokový z roku 1744, ktorý je zároveň najstarším prvkom kostola. V predchádzajúcich niekoľkých rokoch prešiel kostol rozsiahlymi rekonštrukčnými prácami (výmena strešnej krytiny, okien, oprava fasády a interiéru a pod.). Táto dominanta obce bola takisto zväčnená maliarskym štetcom autorky Mgr. Jany Šteflíkovej (viď. obrázok).

pomnik_padlychPomník padlým v I. svetovej vojne v Močidľanoch. Pred vstupom do kostola v časti obce Močidľany sa nachádza pomník padlým v 1. svetovej vojne. Pomník pozostáva zo súsišia Krista a kľačiaceho vojaka umiestneného na jednoduchom hranolovom podstavci. V čelnej strane podstavca je vložená čierna kamenná tabuľa s nápisom: "K ÚCTE PAMIATKY PADLÝCH VO SVETOVEJ VÁLKE 1914 - 1918 VENUJÚ SPOLUOBČANIA". Pod týmto nápisom sa nachádza zoznam všetkých padlých spoluobčanov. V minulosti sa u týchto mien nachádzali aj fotografie vojakov. V roku 2014 prebehla rekonštrukcia pomníka a táto pietna pamiatka tak získala svoju zašlú krásu.

Kriz_pri_kostoleKríž pri kostole v Popudinách. Vedľa kostola v časti obce Popudiny sa nachádza kamenný kríž z roku 1904. Pozostáva zo sokla, hranolového nadstavca a samotného kríža. Na kríži je korpus ukrižovaného Krista, na drieku kríža sa nachádza malá plastika Panny Márie. V čelnej strane nadstavca je vložená tabuľa s textom: "BRATIA! KTOŽE NÁS ODLÚČI OD LÁSKY KRISTOVEJ? POSTAVIŤ DALI NÁBOŽNÍ OBČANIA POPUDIN. ZAKLADATELIA MANŹELIA JÁN A ANNA ŽÚRKOVÝCH ROKU PÁNA 1904. Na soklovej časti je pripevnená čierna kamenná pamätná tabuľa venovaná občanom padlým v II. svetovej vojne.

   

     
     
Kaplnka_Panny_Mariekaplnka_sv._AnnyKriz_KamenceKriz_MocidlanyKriz_Popudinysv._Hurbankaplnka_sv._Jana

Ďalšie sakrálne pamiatky:
(z ľava do prava)

Kaplnka Panny Márie v Popudinách, Kaplnka sv. Anny v Močidľanoch, Vojtkových kríž v Kamenciach, Kríž v Močidľanoch, ktorý dali vystavať divadelní ochotníci, Kríž v Popudinách, Kaplnka sv. Hurbana s vyobrazením sv. Hurbana v močidľanských vinohradoch, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Močidľanoch.
.
Kovacikov_mlynMaťašov mlyn v Popudinách. Okrem sakrálnych pamiatok sa v obci nachádzajú aj iné, medzi nimi technické pamiatky a to pozostatky mlynov. Jedným z troch mlynov, ktoré kedysi v oboch častiach obce fungovali sa dodnes zachovali pozostatky Maťašovho mlyna (v minulosti Kováčikov, Holubov, alebo Mlýn v Vrbek). Mlyn sa nachádza v extraviláne obce medzi časťou obce Popudiny a susednou obcou Prietržka. Prvou kamennou stavbou na mieste terajšieho mlyna bola stavba z konca 16. storočia, ktorá bola takisto mlynom. Terajšia podoba mlyna pochádza z prelomu 19. a 20. storočia.  Technologická časť mlyna bola používaná až do roku 1945.  Následne prišiel mlyn o vodu z dôvodu sporu o vodné právo.  Pôvodné koryto bolo v období socializmu takmer po celej dĺžke 2,7 km zasypané a ľudia z Popudín si tu rozšírili záhrady, v časti popudinského a močidlianskeho chotára boli rozorané. Cesta, smerujúca popri mlynskom náhone k mlynu zarástla stromami.
Mandelkov_mlynMandelíkov mlyn v Močidľanoch. Stavba mlynu sa nachádza v časti obce Močidľany pri hlavnej ceste III. triedy (na konci dediny) smerom na susednú obec Dubovce. S mlynárstvom v Močidľanoch začal Pavel Mandelík  v 19. storočí.  Po ňom prebral remeslo Viktor Mandelík, ktorý bol zároveň posledným mlynárom na tomto mlyne. Tragicky zahynul v roku 1947. V roku 1948 bol mlyn znárodnený a mlelo sa v ňom ešte do roku 1950, potom ho využívali už len na šrotovanie a neskôr na sušenie obilia.  Dnes už zneho stoja len pozostatky strojovne - dom pre turbínu.


Ďalšie pamiatky staviteľstva: (zľava doprava)
Jeden z najstraších zachovaných domov v Popudinách zo začiatku 20. storočia, druhý najstarší zachovaný dom v Popudinách zo začiatku 20. storočia (objavil sa na pohľadnici obce z roku 1910), Mikušova hospoda z prvej polovice 20. storočia v Močidľanoch, najstaršia zachovalá vinohradnícka búda z druhej polovice 18. storočia nachádzajúca sa v močidľanských vinohradoch.

Dom_PopudinyDom_Popudiny_2Mikuova_hospodaBuda
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!