Okresná hasičská súťaž
okresn_sa_tmDňa 8.6.2019 sa v našej obci konalo po prvýkrát Okresné kolo v požiarnom športe dospelých a dorastu, ktorej spoluorganizátorom bol miestny DHZ Popudinské Močidľany. Na súťaži sa zúčastnilo celkom  14 tímov z okresu Skalica a súťažilo sa v disciplínach požiarna štafeta a požiarny útok s vodou. Zahájenie súťaže bolo o 10.00 hod. a tímy za účasti starostky obce Mgr. Dany Žúrkovej privítali členovia výboru ÚO DPO Skalica. V kategórii ženy sa na prvých troch miestach umiestnili 1. DHZ Gbely, 2. DHZ. Kopčany , 3. DHZ Skalica. V kategórii muži  1.  Schaeffler Skalica, 2. DHZ Letničie a 3. miesto domáci DHZ Popudinské Močidľany. Ďakujeme všetkým členom za pomoc pri príprave a zabezpečení súťaže a tešíme sa na tradičnú Nočnú súťaž v sobotu 27.7.2019. (Na fotografii náš tím)
 
Oslava sviatku Dňa matiek
IMG_20190519_141147V nedeľu 19. mája 2019 sa v kultúrnom dome konala tradičná oslava sviatku Dňa matiek. Tento sviatok sa po celom svete oslavuje vždy v druhú májovú nedeľu, teda sviatok v tomto roku pripadol na 11. mája 2019. Pretože však v tomto termíne boli priestory kultúrneho domu obsadené nemenej významnou akciou, akou bola svadba, tak sme oslavu o týždeň posunuli. Tento malý posun však nemal dopad na kvalitu oslavy, pretože všetci účinkujúci svojím predstavením vyjadrili svoju lásku, ktorú rozdávali svojim mamičkám, babičkám, starenkám, krstným mamám....skrátka všetkým ženám - matkám. V programe vystúpli deti z materskej školy, základnej školy a školského klubu detí a bol naozaj pestrý. Od básničiek, cez pesničky, tančeky i sólové hudobné vystúpenia. Program ukázal, že naše deti sú vo všeobecnosti veľmi šikovné a niektoré deti sú výnimočne talentované. Naše deti sú dôkazom toho, že nezáleží na veľkosti či spôsobe organizovania školy, skôr naopak. V malotriednej škole sa môžu vyučujúci a vychovávatelia viac deťom venovať a podporovať individuality. Odmenou za snahu detí a hodiny príprav, ktoré venovali tomuto programu, bol nielen obrovský potlesk divákov, ale hlavne úsmev, pohľadenie a pusa od mamičky.
 
74. výročie oslobodenia obce
IMG_20190408_134538V pondelok 8. apríla 2019 sme si v obci Popudinské Močidľany pripomenuli 74. výročie oslobodenia obce (vtedy dvoch samostatných obcí Popudiny a Močidľany) Sovietskou armádou. Tomuto významnému dňu sme venovali tichú spomienku a pamiatku sme si uctili položením venčeka a zapálením sviece pri pamätnej tabuli inštalovanej na budove obecného úradu. Ako sa píše v Pamätnej knihe obce, už začiatkom apríla roku 1945 prechádzali Popudinami Nemci ustupujúci pred frontom - "Prišiel apríl. Deň čo deň prechádzalo cez dedinu nemecké vojsko šialenou rýchlosťou späť do Ríše. Autami, peši, kto ako vedel. I osemnásťroční boli starcami. Nebolo viac chuti bojovať". Vstup Červenej armády do obce sa uskutočnil v noci z 8. na 9. apríla 1945 od Viešťanských vinohradov. Ráno o 6-tej hodine už boli prví vojaci priamo v obci. Nasledujúce dva dni sa ešte zvádzali mínometné boje, pričom zahynuli aj dvaja civilisti z obce, ktorých zasiahla črepina grantátu, a to Ján Caletka a Florián Caletka. Pri oslobodzovaní obce zahynulo 6 Rusov a 5 Nemcov. Spomeňme si v tieto dni na všetky obete vojny a robme všetko pre to, aby sa nikdy podobný vojnový konflikt neuskutočnil.
 
Obecný hlásnik č. 1/2019
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »

Stránka 3 z 10

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!