Reprezentačný ples športovcov
plesV piatok 11.1.2019 sa začala plesové sezóna aj v našej obci, a to tradične Reprezentačným plesom športovcov. Telovýchovná jednota Popudinské Močidľany je už skúseným organizátorom tohto plesu, ktorý si získal obľubu nielen u našich občanov, ale aj plesových hostí z blízkeho či vzdialenejšieho okolia, popr. u našich rodákov. Tradičnou je aj kapela tohto plesu, domáca hudobná skupina Popuďané, ktorá však tento ples sprevádzala naposledy, z dôvodu avizovaného ukončenia pôsobenia tejto kapely. Všetci tí, ktorí si tento ples obľúbili dúfajú, že budúce ročníky, napriek zmene kapely zostanú rovnako zdarilé ako doteraz. Na úvod plesu, po privítaní plesajúcich p. Mariánom Kocákom, predsedom TJ, vystúpila so svojim spevom sl. Kristína Hrazdilová. Napriek niektorým účastníkom plesu, ktorí boli počas tohto vystúpenia viac ako nepozorní, spev tejto mladej speváčky dal úvodu plesu tú správnu štartovaciu čiaru. Po polnoci vystúpili iní "speváci", a to futbalisti a funkcionári, či sympatizanti našej TJ (viď. foto), aby zaspievali hymnus našich futbalistov. Aj toto spevácke vystúpenie je každoročným oživením plesu. Dobrá večera, bohatá tombola, hudba a najmä skvelá nálada všetkých prítomných sú dôvodom toho, že skutočne môžeme prehlásiť, že aj tohto roku bol športovský ples reprezentačný a úspešný. Dovidenia v úvode plesovej sezóny v roku 2020.
 
Obecný hlásnik 4/2018
 
Vítanie nových občiankov 2018
IMG_20181219_152943

V tak trocha netradičnom čase, teda v stredu 19.12.2018, sa na obecnom úrade konala malá slávnosť vítania nových občiankov obce. Vítanými občanmi sa stali deti, ktoré majú v dátume rok narodenia 2018. Týchto detí s trvalým pobytom na území obce je šesť: Sofia Lišková, Pavol Malík, Ján Olbert, Lilien Dinžíková, Barbora Blahová a Amália Žulkovská. Samotným slávnostným aktom sme teda privítali štyri deti, Sofinku, Janka, Lilienku a Amálku. O kultúrny program sa nám už niekoľkýkrát postarali šikovné štvrtáčky našej ZŠ, Monika Sivoňová a Renátka Kutalová. Svojou kreatívnou básnickou tvorbou prispela aj Kristína Biskupičová (praktikantka na obecnom úrade), ktorá v priebehu stredajšieho doobedia zložila pre vítané deti báseň (viď. dole). Už pár rokov po sebe je táto slávnosť obohatená aj o veršované priania, ktoré každé dieťa spolu s malým darčekom obdrží. Chronológiu narodených detí už tiež roky veršujeme (viď. dole), čím celá oslava dostáva poetický ráz. Ale ten sa predsa k maličkým „anjelikom“ hodí (viac vo fotogalérii).

                   MALÁ  ŠESŤKA                                           PRIŠLI  NÁM  NA RADOSŤ

                (Mgr. Dana Žúrková)                                             (Kristína Biskupičová)

 

     Radi by ste vedeli, občania milí,                             Narodili sa v našej dedinke,

     aké deti sa tohto roku narodili?                              prišli nám všetkým na radosť.

     Veršom poviem túto pravdu holú,                         Malé deti v belasej perinke,

     Bolo ich za celý rok šesť spolu.                                hosťov k nám dnes prišlo dosť.   

    

     Začiatkom marca prišla chvíľa,                              Rodičia hrdo stoja vedľa,

     SOFINKA sa nám v obci narodila                          „Bude to chlapec ako jedľa!“

     PAĽKO v marci ako druhý narodený,                   „A čo, ak to bude dievčatko?“

     ním bol tento jarný mesiac uzavrený.                   Treba ju držať na krátko.

                     

    JANKO zrodil sa v apríli, zakrátko,                        Stanú sa Vám dôvodom k radosti,

     v našej obci už bolo tretie dieťatko.                       s deťmi sú však spájané aj starosti.

     LILIEN prišla na svet v máji zase,                         Možno Vás pri nich zavalí únava,

     zrodila sa v slnečnom jarnom čase.                       Ale dieťatko svet akurát spoznáva.

 

     V júni, začiatkom leta radosť urobila,                   Časom z nich vyrastú veľľudia,

     keď sa malá BARBORKA narodila.                       no teraz chúďatá i doma zablúdia.

     Tretí októbrový utorok narodená                          Preto ich rodičia na srdci majte,

     AMÁLIA, rok 2018 nám uzaviera.                         milujte ich a dobre sa o ne starajte.

    

     Dvaja chlapci a štyri dievčatá,

     Takto pekne sa nám obec rozrastá.                      
 
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
zbrojnica_11

Dňa 17.11.2017 začal DHZ Popudinské Močidľany s rekonštrukciou priestorov v miestnej hasičskej zbrojnici. Táto rekonštrukcia bola zahájená v priestore pôvodnej starej zasadačky, ktorý v minulosti obec prenajímala. Na rekonštrukciu starej zasadačky na šatňu, boli obcou poskytnuté finančné prostriedky, za ktoré bolo svojpomocne vybudované nové sanitárne zariadenie s novou kanalizáciou a vodovodným pripojením (toaleta a sprcha), kuchynka, pokládka dlažby, zníženie stropov a osvetlenie, stierkovanie a maľovanie miestnosti. Uvedenou rekonštrukciou sa podarilo zhodnotiť obecný majetok a skultúrniť priestory, ktoré to už veľmi potrebovali. V roku 2019 by sa malo podľa plánu pokračovať s rekonštrukciou malej zasadačky (stierkovanie, maľovanie, osvetlenie,  dlažba, zníženie stropov) a vymaľovanie veľkej garáže hasičskej zbrojnice. Z pôvodnej starej zasadačky sa podarilo vytvoriť priestor, v ktorom budú mať hasiči svoje zázemie  nielen pri svojich aktivitách spojených s hasičským športom. Zrekonštruovaný priestor bude slúžiť najmä členom zásahového družstva DHZ Popudinské Močidľany, ktorí sa doteraz pri výjazdoch na zásah prezliekali takmer na ulici.  Zásahové družstvo DHZ Popudinské Močidľany už v tomto roku priestory aj 2x využilo a to pri výjazdoch k tragickému požiaru rodinného domu v obci Dubovce a k požiaru vinohradníckeho domčeka rovnako v Dubovciach. Nech je však  takýchto výjazdov čo najmenej a nech nás pri našej činnosti ochraňuje náš patrón sv. Florián, ktorého plastiku nám venoval MUDr. Sivoň, ako symbolickú bodku za rekonštrukciou.  DHZ Popudinské Močidľany ďakuje starostke obce a obecnému zastupiteľstvu ("starému aj novému") za podporu svojej činnosti. Poďakovanie patrí aj členom miestneho DHZ a sympatizantom za množstvo odpracovaných hodín, ktoré nezištne venovali zboru na brigádach pri rekonštrukcii priestorov (viac vo fotogalérii).

 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »

Stránka 2 z 11

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!