Naši úspešní v Detskej tour Petra Sagana
IMG-20171002-WA0001

Úspechy slovenského cyklistu Petra Sagana prilákali mnohých, najmä mladých ľudí a detí k cyklistickému športu. Nie inak je tomu  aj  v  našej dedine.   Už   sme  párkrát   písali o športových úspechoch všetkých  troch   detí   rodiny   Dohnálkovcov z  Popudín (č.  domu  1).  V  sobotu 30.09.2017 sa uzavrela tohtoročná sezóna Detskej  tour  Petra  Sagana a   naši  „popuďané“  boli   veľmi úspešní aj v tomto  ročníku súťaže. Lianka skončila  na  treťom   mieste nielen  v  tomto  sobotňajšom  kole,  no skončila tretia aj v  celej sezóne a získala bodkovaný trikot, čo je naozaj veľký úspech. Chlapci Maximilián a Alexander obsadili nakoniec   22.  a  26. miesto,  lenže súťažili so staršími   cyklistami a celkovo ich bolo 219! Takže aj ich výkon  je   úžasný  a  obdivuhodný. Držíme im teda palce aj do ďalších ročníkov a veríme, že ďalší„Sagan“ vyrastá tu u nás, v Popudinských Močidľanoch.

 
90 rokov DZH Popudinské Močidľany

hasii_1Rok 2017 je významným rokom pre Dobrovoľný hasičský zbor Popudinské Močidľany. V tomto roku totiž oslavuje náš DHZ svoje 90. narodeniny, resp. svoje oficiálne založenie vo vtedajších samostatných obciach Močidľany a Popudiny. A tak je dôvod si toto významné jubileum pripomenúť a samozrejme ho patrične osláviť. S  oslavami hasiči začali už v piatok večer  22. 09. 2017 kedy si uctili pamiatku svojich zomretých členov tým, že položili kvety na ich hroby na cintorínoch v  Popudinách a v Močidľanoch. Zároveň umiestnili veniec k soche sv. Floriána pri budove kostola v Popudinách. V sobotu ráno 23.09.2017 začali „veľké oslavy“ v miestnom kultúrnom dome.  Pozvaní hostia, ktorými boli  hasiči z družobnej obce Ratíškovice spolu s ratíškovským pán farárom Jiřím Čekalom, predsedovia a velitelia DHZ z nášho okrsku  (Chropov, Koválovec, Oreské, Lopašov,  Radošovce, Dubovce, Vieska), hasiči firmy Schaefller Skalica, poslanci zastupiteľstva a starostka obce, predstavitelia miestnych spoločenských organizácií a sponzorov, boli privítaní v predsálí kultúrneho domu, kde sa sformovali a pochodom za sprievodu muziky odišli do kostola v Močidľanoch na ďakovnú svätú omšu. Túto omšu celebrovali spoločne náš duchovný otec páter Matúš a ratíškovský pán farár Čekal. Následne sa hasiči a pozvaní hostia, opäť v sprievode pobrali naspäť do kultúrneho domu, kde už bol pripravený oficiálny program osláv. Prítomných, ku ktorým sa pripojil aj PhDr. Zdenko Čambal, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor mesta Holíč, úvodom privítal predseda DHZ Popudinské Močidľany p. Vladimír Smaženka a predal slovo veliteľovi nášho DHZ p. Michalovi Horváthovi. Ten vo svojom obsažnom príhovore zhrnul celú 90 ročnú históriu hasičstva v oboch častiach obce. V rámci programu boli dlhoročným členom zboru p. Pavlovi Trávničkovi a p. Jozefovi Procházkovi odovzdané ďakovné plakety za ich pomoc a podporu DHZ. Ďalšie ocenenia – medaily za príkladnú prácu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR si z rúk predsedu DPO SR Skalica p. Michala Lukáča prevzali ďalší naši hasiči: p. Dárius Baláž, p. Michal Horváth, p. Peter Mikula, p. Vladimír Smaženka, p. Miroslav Šedivý a p. Stanislav Tokoš. Poslednými ocenenými, ktorí získali ďakovné plakety, boli sponzori nášho DHZ a Obec Popudinské Močidľany, za ktorú prebrala ocenenie starostka obce Mgr. Dana Žúrková. V rámci jej krátkeho príhovoru odovzdala domácim hasičom pamätnú stuhu, ktorá bude odteraz krášliť hasičskú štandardu. Záver oficiálnej časti programu patril príhovoru PhDr. Zdenka Čambala, ktorý okrem ocenenia práce všetkých dobrovoľných hasičov odovzdal nášmu zboru ďakovnú listinu a pamätnú medailu od predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša, PhD. Po formálnej časti pokračovali oslavy výročia slávnostným obedom, prehliadkou hasičskej techniky a najmä družným debatám jednotlivých členov zboru a pozvaných hostí. Každý účastník osláv si ako spomienku na tento deň odniesol sklenenú čašu s logom DHZ a pripomienkou slávnostného dňa 23.09.2017. Oslavy boli trošičku narušené nepriaznivým počasím, ktoré podstatne obmedzilo počet účastníkov v sprievode do a z kostola a obmedzilo výstavu hasičskej techniky v okolí budovy kultúrneho domu, ale v dôsledku sa dá konštatovať, že oslava výročia bola vydarenou akciou našich hasičov. Na záver treba aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí pomáhali s prípravou osláv, menovite Obci Popudinské Močidľany za poskytnuté financie, p. Márii Stehlíkovej za pomoc s výzdobou sály KD, p. kostolníčke Márii Juráčkovej, p. Hane Remenárovej a ostatným ženám za prípravu slávnostnej omše a výzdobu kostola v Močidľanoch, p. Mariánovi Sopúškovi za obnovu sochy sv. Floriána, Reštaurácii Impulz za prípravu občerstvenia a určite všetkým hasičom, ich rodinám i sympatizantom, ktorí sa aktívne zúčastnili nielen príprav oslavy, ale aj následnom upratovaní. Ďakujeme!

 
Začiatok školského roku 2017 - 2018
P9042032Začiatok každého septembra je už tradične spojený aj so začiatkom školského roka. Pondelok 4. septembra teda aj v našej základnej škole patril slávnostému zahájeniu školského roka 2017 - 2018. Rodičia malých prváčikov a všetci žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí našu školu navštevujú, zasadli po prázdninách do svojich lavíc. Pretože to bola pre malých prvákov premiéra, tento deň spríjemnila starostka obce aj malou sladkosťou, a aby to nebolo ľúto aj ostatným žiakom, ušla sa sladkosť aj im. Po uvítacích príhovoroch riaditeľky školy Mgr. Jany Šteflíkovej a starostky obce Mgr. Dany Žúrkovej, si deti zaspievali piesne, ktoré sa v škole už v minulosti naučili a následne už pokračovali vo svojich školských povinnostiach. Naša škola je jednou zo štyroch škôl okresu Skalica, kde ešte stále pretrváva spôsob malotriedneho vyučovania, čo však vôbec nemá dopad na kvalitu výučby, práve naopak. Deti, ktoré z našej školy odchádzajú na druhý stupeň sú naučené viacej samostatnej práci, ako ktorýkoľvek žiak vo veľkých školách. Poprajme teda všetkým 24 žiakom našej základnej školy, aby sa im po celý školský rok v učení darilo a robili tak radosť nielen svojim vyučujúcim, ale najmä rodičom a v neposlednej rade aj sami sebe. No a rodičom a vyučujúcim prajme pevné nervy po celú dobu nastávajúcich desiatich mesiacov.
 
III. ročník Gulášového kotlíka
gulas_1Sviatočný deň, piatok 1. septembra 2017, patril v našej obci III. ročníku Gulášového kotlíka, teda súťaže vo varení gulášu. V tomto roku sme mali prihlásené rekordné množstvo súťažných tímov - dovedna ich bolo 14. Lenže počasie bolo nekompromisné....v polovici súťaže sa spustil hustý dážď, ktorý sme očakávali celé leto, len v tento deň nás naozaj nepotešil. Takže jednou z neočakávaných gulášových prísad boli aj dážďové kvapky. Niektorí bránili kotlíky vlastným telom, či narýchlo zbudovanými prístreškami. Tí predvídavejší si včas postavili stany. Tohto roku sme zvolili aj iný spôsob hodnotenia súťažných gulášov, pretože ku komisiam mali mnohí v minulosti výhrady. Každý tím mal pridelené číslo a samostatnú urnu. Každý, kto sa akcie zúčastnil (súťažiaci, či divák) dostal hlasovací lístok a ten hodil do príslušnej urny toho tímu, ktorý guláš mu najviac chutil. Podaktorí súťažiaci boli nespokojní aj s týmto spôsobom hodnotenia. Ten kto má veľa kamarátov bol zrejme vo výhode. Ale žiadne hodnotenie nie je na 100 % objektívne. Ale napokon, o tom tieto súťaže predsa nie sú. Ide o zábavu, stretnutie kamarátov, dobrú náladu a samozrejme dobrú chuť, a to všetko rozhodne nechýbalo. Výsledky hlasovania boli veľmi podobné a nakoniec rozhodli len dva hlasy o tom, že titul "najlepší guláš" dostal tím Dominovcov (Tokošovci). Druhú priečku obsadili Žalúzie Záhorie (Okasovci) a o tretie miesto sa museli podeliť tímy Pekarovcov a Stasim. A napriek nepriazni počasia sa akcia nakoniec vydarila....veď všetky kotlíky zostali prázdne a plné boli len žalúdky všetkých zúčastnených. Viac vo fotogalérii.
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »

Stránka 10 z 13

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!