Vítanie nových občiankov 2018
IMG_20181219_152943

V tak trocha netradičnom čase, teda v stredu 19.12.2018, sa na obecnom úrade konala malá slávnosť vítania nových občiankov obce. Vítanými občanmi sa stali deti, ktoré majú v dátume rok narodenia 2018. Týchto detí s trvalým pobytom na území obce je šesť: Sofia Lišková, Pavol Malík, Ján Olbert, Lilien Dinžíková, Barbora Blahová a Amália Žulkovská. Samotným slávnostným aktom sme teda privítali štyri deti, Sofinku, Janka, Lilienku a Amálku. O kultúrny program sa nám už niekoľkýkrát postarali šikovné štvrtáčky našej ZŠ, Monika Sivoňová a Renátka Kutalová. Svojou kreatívnou básnickou tvorbou prispela aj Kristína Biskupičová (praktikantka na obecnom úrade), ktorá v priebehu stredajšieho doobedia zložila pre vítané deti báseň (viď. dole). Už pár rokov po sebe je táto slávnosť obohatená aj o veršované priania, ktoré každé dieťa spolu s malým darčekom obdrží. Chronológiu narodených detí už tiež roky veršujeme (viď. dole), čím celá oslava dostáva poetický ráz. Ale ten sa predsa k maličkým „anjelikom“ hodí (viac vo fotogalérii).

                   MALÁ  ŠESŤKA                                           PRIŠLI  NÁM  NA RADOSŤ

                (Mgr. Dana Žúrková)                                             (Kristína Biskupičová)

 

     Radi by ste vedeli, občania milí,                             Narodili sa v našej dedinke,

     aké deti sa tohto roku narodili?                              prišli nám všetkým na radosť.

     Veršom poviem túto pravdu holú,                         Malé deti v belasej perinke,

     Bolo ich za celý rok šesť spolu.                                hosťov k nám dnes prišlo dosť.   

    

     Začiatkom marca prišla chvíľa,                              Rodičia hrdo stoja vedľa,

     SOFINKA sa nám v obci narodila                          „Bude to chlapec ako jedľa!“

     PAĽKO v marci ako druhý narodený,                   „A čo, ak to bude dievčatko?“

     ním bol tento jarný mesiac uzavrený.                   Treba ju držať na krátko.

                     

    JANKO zrodil sa v apríli, zakrátko,                        Stanú sa Vám dôvodom k radosti,

     v našej obci už bolo tretie dieťatko.                       s deťmi sú však spájané aj starosti.

     LILIEN prišla na svet v máji zase,                         Možno Vás pri nich zavalí únava,

     zrodila sa v slnečnom jarnom čase.                       Ale dieťatko svet akurát spoznáva.

 

     V júni, začiatkom leta radosť urobila,                   Časom z nich vyrastú veľľudia,

     keď sa malá BARBORKA narodila.                       no teraz chúďatá i doma zablúdia.

     Tretí októbrový utorok narodená                          Preto ich rodičia na srdci majte,

     AMÁLIA, rok 2018 nám uzaviera.                         milujte ich a dobre sa o ne starajte.

    

     Dvaja chlapci a štyri dievčatá,

     Takto pekne sa nám obec rozrastá.                      
 
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
zbrojnica_11

Dňa 17.11.2017 začal DHZ Popudinské Močidľany s rekonštrukciou priestorov v miestnej hasičskej zbrojnici. Táto rekonštrukcia bola zahájená v priestore pôvodnej starej zasadačky, ktorý v minulosti obec prenajímala. Na rekonštrukciu starej zasadačky na šatňu, boli obcou poskytnuté finančné prostriedky, za ktoré bolo svojpomocne vybudované nové sanitárne zariadenie s novou kanalizáciou a vodovodným pripojením (toaleta a sprcha), kuchynka, pokládka dlažby, zníženie stropov a osvetlenie, stierkovanie a maľovanie miestnosti. Uvedenou rekonštrukciou sa podarilo zhodnotiť obecný majetok a skultúrniť priestory, ktoré to už veľmi potrebovali. V roku 2019 by sa malo podľa plánu pokračovať s rekonštrukciou malej zasadačky (stierkovanie, maľovanie, osvetlenie,  dlažba, zníženie stropov) a vymaľovanie veľkej garáže hasičskej zbrojnice. Z pôvodnej starej zasadačky sa podarilo vytvoriť priestor, v ktorom budú mať hasiči svoje zázemie  nielen pri svojich aktivitách spojených s hasičským športom. Zrekonštruovaný priestor bude slúžiť najmä členom zásahového družstva DHZ Popudinské Močidľany, ktorí sa doteraz pri výjazdoch na zásah prezliekali takmer na ulici.  Zásahové družstvo DHZ Popudinské Močidľany už v tomto roku priestory aj 2x využilo a to pri výjazdoch k tragickému požiaru rodinného domu v obci Dubovce a k požiaru vinohradníckeho domčeka rovnako v Dubovciach. Nech je však  takýchto výjazdov čo najmenej a nech nás pri našej činnosti ochraňuje náš patrón sv. Florián, ktorého plastiku nám venoval MUDr. Sivoň, ako symbolickú bodku za rekonštrukciou.  DHZ Popudinské Močidľany ďakuje starostke obce a obecnému zastupiteľstvu ("starému aj novému") za podporu svojej činnosti. Poďakovanie patrí aj členom miestneho DHZ a sympatizantom za množstvo odpracovaných hodín, ktoré nezištne venovali zboru na brigádach pri rekonštrukcii priestorov (viac vo fotogalérii).

 
Slávnosť požehnania domu smútku
20181209_102814Druhá adventná nedeľa v našej obci nepatrila len čakaniu na príchod Vianočných sviatkov, ale aj malej slávnosti požehania novostavby domu smútku na cintoríne v Popudinách. Po nedeľnej sv. omši v kostole Popudiny sa niektorí občania vybrali na cintorín do Popudín, kde sa v tomto roku uskutočnila výstavba tohto objektu. Aktu prestrihnutia pásky, ktorý býva obvyklí pri uvedení stavieb do ich života, sa chopila starostka obce a páter Matúš, ktorý napokon vykonal aj požehnanie tejto stavbe. V úvodnom slove starostka obce pripomenula najmä dôvod výstavby objektu, ktorým bolo najmä skrátenie vzdialenosti medzi domom smútku, pôvodne umiestnenom v strede obce a oboma cintorínmi. Taktiež poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe tohto obejktu. Ako však sama na záver uviedla, všetci by sme boli radi, aby sme sa na dlho v tomto dome opäť nestretli, čím všetkým zaželala dlhé žitie. (viac vo fotogalérii).
 
Sviatok svätého Mikuláša
mikulas_2018Oslava sviatku svätého Mikuláša je rozšírená takmer po celom svete. Aj u nás sa táto dlohorčná tradícia udržuje a na tento sviatok sa tešia predovšetkým deti, a to najmä na noc predchádzajúcu dátumu 6. december, kedy si dávajú do okien vyčistené topánky, či čižmičky, do ktorých sv. Mikuláš nadeľuje darčeky. Vždy podľa toho, ako boli deti počas roka poslušné. K sv. Mikulášovi však patria aj druhé bytosti z "iného sveta", a to anjel a čert. Tohto roku bola táto známa mikuláška trojka v našej obci rozšírená ešte o jednoho strašidelného čerta. Možno preto, že minulý rok boli naše deti v škôlke a škole o túto nadprirodzenú bytosť ochudobnené. Takto vychystané kvarteto (viď. foto) sa vybralo pozrieť deti navštevujúce miestnu materskú školu a potom nezabudli zavítať ani medzi deti do našej základnej školy. Napriek hrôzostrašnému výzoru čertov sa žiadne z detí nerozplakalo, a aj keď s odstupom, ochotne sa s nadpozemskou návšetvou vyfotografovali. Odmenou za ich odrecitované básne a pekne zaspievané pesničky, ako inak s mikuláškou a vianočnou tématikou, boli balíčky so sladkosťami, ktoré sv. Mikuláš s anjelom rozdali. Jeden krásny decembrový sviatok je teda už za nami, teraz už netrpezlivo očakávame ten najkrajší, vianočný, tak nech je veselý a šťastný. (viac vo fotogalérii)
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »

Stránka 5 z 10

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!