Oslava mesiaca úcty k starším
IMG_20181014_145635Nedeľa 14. 10. 2018 patrila v našej obci úcte k starším, teda oslave ich sviatku, ktorému je celý mesiac október venovaný. Ako tradične vystúpili v úvode programu deti z našej základnej školy a školského klubu detí s veľmi pestrým a najmä náročným programom, na ktorý sa deti od začiatku školského roku poctivo pripravovali. Následne v programe pokračovala malá dychová hudba zo susednej Moravy s názvom Cyrilka, ktorá pobavila známymi piesňami a tiež zábavným hovoreným slovom. Vystúpenie Cyrilky bolo naozaj na úrovni a rozhodne nesklamala naše očakávania. Posledné roky sa obec snaží túto oslavu napodobniť tanečnej zábave, preto vždy v sále vytvoríme tanečný parket a okrem bežného občerstvenia sa na stoloch objavujú džbániky s vínkom, pagáčiky a neodmysliteľné trdelníky. Organizačný tím sa snaží o to, aby naši seniori mohli oslavovať a týmto takisto chceme vyjadriť vďaku za ich doterajšiu práce pre nás, pre obec, pre spoločnosť. Bohužiaľ však všetka snaha detí, organizátorov a najmä nemalé financie na zabezpečenie takéhoto podujatia, nie sú patrične ocenené. Veľkým sklamaním všetkých, ktorí sa na oslavách podieľali bola skutočne malá účasť našich seniorov. Pátrať po príčine nezáujmu z ich strany je teraz už asi zbytočné. Skôr je to podnet na zamyslenie sa a do budúcnosti oslavy pripravovať pre tých, ktorí o to naozaj stoja. Napríklad zaslaním konkrétnych pozvánok a vyžiadanie si potvrdenia účasti tej konkrétnej osoby, ktorej je pozvánka zaslaná. Tak by sme iste predošli veľkým rozielom medzi objednaným a skonzumovaným občerstvením. Organizovaných seniorov v obci je vyše 100. Na počet 100 osôb sa oslava pripravuje, aby bol uhostený každý oslávenec, ktorý sa rozhodne prísť. Lenže, keď príde sotva polovica......ekonomika nepustí a je zjavné, že sa dostávame do červených čísiel. Ale ako povedala starostka v príhovore, človek sa učí po celý život a najlepšími učiteľmi sú jeho blízki, rodina, starí rodičia. Ako vidno, organizovanie tohto sviatku je toho viac ako dôkazom. Ale nemôžeme byť len kritickí. Tí, ktorí naše pozvanie prijali a prišli určite neoľutovali. Veď dôkazom toho bola aj roztancovaná sála, či pospevovanie si piesní, ktoré všetci dobre poznali. Poďakovanie za seniorov na záver vyslovila predsedníčka MO Jednoty dôchodcov p. Anastázia Caletková, čo všetkých organizátorov a muzikantov potešilo. Aj z tohto miesta ešte raz poprajme našim starším obyvateľom, teda aj tým, ktorí neprišli spoločne oslavovať,  najmä pevné zdravie, životný optimizmus a silu do ďalších rokov ich života. Dovidenia o rok...aj keď s malými organizačnými zmenami.
 
Sadenie pamätnej lipy
lipa_5Dňa 11.10.2018 aj naša obec oslávila blížiaci sa významný deň Čechov a Slovákov, ktorým je 28. október. Práve tento deň oslávia oba bratské národy 100. rokov od vzniku Československa. My sme teda oslavovali tak trocha v predstihu a to zasadením pamätnej lipy, teda stromu, ktorý je symbolom slovanských národov. Lipu nám podaroval pán místostarosta družobnej moravskej obce PhDr. Radim Šťastný. Okrem pána místostarostu sme mali česť privítať ďalších významných hostí. Z Veľvyslanectva ČR v Bratislave pána zástupcu Chargé d´Affaires Mgr. Vladimíra Šála, pani senátorku a starostku obce Ratíškovice Ing. Bc. Annu Hubáčkovú, zástupcov cirkví z oboch brehov rieky Morava, pána farára z Ratíškovic Jiřího Čekala a nášho duchovného otca Pátera Matúša, predstaviteľov obcí a miest okresu Skalica a mnohých občanov obce. Úvod slávnosti patril československej hymne, ktorú zaspieval mužský spevácky zbor zo susednej Prietržky. Po príhovoroch hostí bola starostkami oboch družobných obcí zasadená pamätná lipa k ucteniu si nielen priateľstva medzi Ratíškovicami a Popudinskými Močidľanami, ale aj vo svete ojedinelého priateľstva medzi dvomi národmi Čechov a Slovákov. Následne bol riadietľke materskej školy odovzdaný patronátny list, ktorým deti zo škôlky dostali do rúk starostlivosť o tento strom. Čerstvo zasadená lipa bola na záver požehnaná oboma kňazmi. V samom závere vystúpili dve malé speváčky Renátka Kutalová a Monika Sivoňová, ktoré spoločne zaspievali "Ach, synku, synku", obľúbenú pieseň prvého československého prezidenta T.G. Masaryka. Oslava následne pokračovala v priestoroch kultúrneho domu čašou vínka, na ktorú boli všetci prítomní pozvaní. Veríme, že táto česká lipa pevne zapustí svoje korene do slovenskej zeme.
 
Hlásnik 3/2018
 
Začal nový školský rok 2018/2019
skola4Pondelok 3. septembra 2018 sa začal nový školský rok 2018/2019 aj v našej základnej škole. Úplne prvým dňom v škole bol tento deň pre päť malých prváčikov, ktorých srdečne v škole privítala pani riaditeľka Mgr. Jana Šteflíková a následne aj starostka obce Mgr. Dana Žúrková, samozrejme spolu s ich spolužiakmi zo zvyšných troch ročníkov našej školy a rodičmi, ktorí deti do školy sprevádzali. V úvodných slovách riaditeľky školy i starostky odzneli povzbudzujúce slová smerované žiakom aj rodičom. Riaditeľka školy sa pochválila úspechmi našej základnej školy, ktoré boli dosahované v posledných rokoch v rôznych vedomostných, či športových súťažiach okresov Skalica a Senica. To je dôkazom o tom, že naše deti sú napriek malotriednemu spôsobu vyučovania veľmi šikovné a bystré a vyučovanie dvoch ročníkov v jednej triede nie je vôbec prekážkou, ba práve naopak. Deti sú viac vedené k samostatnosti a zodpovednosti. Starostka poďakovala najmä rodičom, že ponechali deti v našej škole a tým je možné školu ekonomicky udržať a nemusíme tak nasledovať mnohé iné obce, ktoré museli školy z nedostatku žiakov zatvoriť. V tomto školskom roku teda bude našu základnú školu navštevovať dovedna 24 detí, tak im prajeme naozaj veľa úspechov počas celých dlhých desiatich mesiacov, ktoré ich v škole čakajú.
 
« ZačiatokPredch12345678910ĎalejKoniec »

Stránka 4 z 11

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!