Uctenie si Dňa vojnových veteránov
maky_2019_-_1V pondelok 11.11.2019 sa aj v našej obci, presne tak ako v mnohých obciach a mestách na celom svete, konala pietna spomienka na obete vojnových konfliktov v rámci Dňa vojnových veteránov. Tento deň, ktorým sa pred 101. rokom skončila 1. svetová vojna, symbolizujú červené kvety divých makov, ktoré majú pripomínať preliatu krv mŕtvych a ranených vojakov. A presne tak, ako v meste Rovereto, kde zvon vyrobený z munície a zbraní padlých vojakov v jeho okolí počas bojov 1. svetovej vojny, 11 minút po 11 hodine pripomína túto strašnú udalosť, aj náš zvon močiadlianskeho kostola pripomenul niekoľkominútovým zvonením vojnové udalosti a najmä padlých vojakov v nich. Iniciátorom tejto spomienkovej akcie je už niekoľkorokov miestna Jednota dôchodcov, pričom mnohí z jej členov sa tejto akcie každoročne účastnia spolu s deťmi z našej základnej a materskej školy. Práve pre deti je potrebné neustále pripomínať tieto udalosti, aby nasledujúce generácie nezabúdali na vojnové konflikty, ktorých hrozba nie je bohužiaľ ani v dnešnej dobe zažehnaná. Na úvod slávnosti vystúpila so svojou básňou "Červené maky" p. Anastázia Caletková, predsedníčka miestnej Jednoty dôchodcov. Potom si zobrala slovo starostka obce, ktorá prítomným pripomenula dôležitosť tohto dňa, a prečo práve 11. november je Dňom vojnových veteránov. Následne deti zo základnej školy, Richard Tyrschel a Nikola Furicová, prečítali mená padlých vojakov a vek, v ktorom prišli o život, a to v oboch svetových vojnách a oboch častí obce Popudinské Močidľany. Na záver si prítomní minútou ticha ucitili všetkých padlých vojakov a spoločne sa za nich pomodlili. Kytica a veniec rudých kvetov boli položené k pomníku padlých v 1. svetovej vojne v Močidľanoch a škôlkári rudými makmi dozdobili biele kytice. Po skončení pietnej spomienkovej akcie pri močidlianskom kostole bol položený veniec s červenými makmi aj na kríž pri kostole v Popudnách, kde sa nachádza pamätná tabuľa na obete 2. svetovej vojny.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!