Oslava mesiaca úcty k starším
cta_k_starmV nedeľu 13. októbra 2019 sa v kultúrnom dome konala oslava mesiaca úcty k starším, ktorým je mesiac október. Krásne počasie "babieho leta" sprevádzalo túto milú slávnosť, ktorej sa zúčastnilo väčšina seniorov, na osobné pozvanie starostky obce. V úvodnom slove starostka zaželala všetkým prítomným najmä veľa zdravia a ešte mnoho chvíľ strávených v kruhu svojich blízkych a rodiny. Samozrejme nezabudla poďakovať za doterajšiu prácu starších obyvateľov obce, ktorú vykonávali a naďalej vykonávajú nielen vo svoj prospech, ale aj pre celú spoločnosť či obec. V kultúrnom dome vystúpili deti z miestnej základnej školy a školského klubu detí a potom už oslava pokračovala hudobnými pozdravmi. Najvpr v podaní mužského speváckeho zboru z Prietržky a potom hudobnou skupinou 3B z Duboviec. Kapela prítomných aj trošku roztancovala, čo bol dôkaz toho, že aj seniori sa vedia baviť, pokiaľ im to zdravie dovoľuje. Súčasťou oslavy seniorského veku bolo aj odovzdanie veľkého perníkového srdca najstaršiemu členovi miestnej jednoty dôchodcov, ktorým je 93-ročný  p. Ernest Tokoš z Popudín. Členky výboru miestnej jednoty dôchodcov (na fotografii) odovzdali tento milý darček a svorne zablahoželali ich najstaršiemu členovi ešte veľa chvíľ strávených v tejto, čo do počtu najväčšej obecnej organizácii. Keďže mesiac október je len vo svojej polovici, máme ešte všetci dostatok času našim seniorom zablahoželať a najmä nezabudnúť na to, že aj my budeme raz starí a každá spomienka nás veľmi poteší.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!