Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
zbrojnica_11

Dňa 17.11.2017 začal DHZ Popudinské Močidľany s rekonštrukciou priestorov v miestnej hasičskej zbrojnici. Táto rekonštrukcia bola zahájená v priestore pôvodnej starej zasadačky, ktorý v minulosti obec prenajímala. Na rekonštrukciu starej zasadačky na šatňu, boli obcou poskytnuté finančné prostriedky, za ktoré bolo svojpomocne vybudované nové sanitárne zariadenie s novou kanalizáciou a vodovodným pripojením (toaleta a sprcha), kuchynka, pokládka dlažby, zníženie stropov a osvetlenie, stierkovanie a maľovanie miestnosti. Uvedenou rekonštrukciou sa podarilo zhodnotiť obecný majetok a skultúrniť priestory, ktoré to už veľmi potrebovali. V roku 2019 by sa malo podľa plánu pokračovať s rekonštrukciou malej zasadačky (stierkovanie, maľovanie, osvetlenie,  dlažba, zníženie stropov) a vymaľovanie veľkej garáže hasičskej zbrojnice. Z pôvodnej starej zasadačky sa podarilo vytvoriť priestor, v ktorom budú mať hasiči svoje zázemie  nielen pri svojich aktivitách spojených s hasičským športom. Zrekonštruovaný priestor bude slúžiť najmä členom zásahového družstva DHZ Popudinské Močidľany, ktorí sa doteraz pri výjazdoch na zásah prezliekali takmer na ulici.  Zásahové družstvo DHZ Popudinské Močidľany už v tomto roku priestory aj 2x využilo a to pri výjazdoch k tragickému požiaru rodinného domu v obci Dubovce a k požiaru vinohradníckeho domčeka rovnako v Dubovciach. Nech je však  takýchto výjazdov čo najmenej a nech nás pri našej činnosti ochraňuje náš patrón sv. Florián, ktorého plastiku nám venoval MUDr. Sivoň, ako symbolickú bodku za rekonštrukciou.  DHZ Popudinské Močidľany ďakuje starostke obce a obecnému zastupiteľstvu ("starému aj novému") za podporu svojej činnosti. Poďakovanie patrí aj členom miestneho DHZ a sympatizantom za množstvo odpracovaných hodín, ktoré nezištne venovali zboru na brigádach pri rekonštrukcii priestorov (viac vo fotogalérii).

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!