Slávnosť požehnania domu smútku
20181209_102814Druhá adventná nedeľa v našej obci nepatrila len čakaniu na príchod Vianočných sviatkov, ale aj malej slávnosti požehania novostavby domu smútku na cintoríne v Popudinách. Po nedeľnej sv. omši v kostole Popudiny sa niektorí občania vybrali na cintorín do Popudín, kde sa v tomto roku uskutočnila výstavba tohto objektu. Aktu prestrihnutia pásky, ktorý býva obvyklí pri uvedení stavieb do ich života, sa chopila starostka obce a páter Matúš, ktorý napokon vykonal aj požehnanie tejto stavbe. V úvodnom slove starostka obce pripomenula najmä dôvod výstavby objektu, ktorým bolo najmä skrátenie vzdialenosti medzi domom smútku, pôvodne umiestnenom v strede obce a oboma cintorínmi. Taktiež poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe tohto obejktu. Ako však sama na záver uviedla, všetci by sme boli radi, aby sme sa na dlho v tomto dome opäť nestretli, čím všetkým zaželala dlhé žitie. (viac vo fotogalérii).
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!